Publicat el 07/05/2021

Estarà ubicat a l’Oficina Local d’Habitatge i s’atendrà amb cita prèvia els divendres de 09.00 h a 13.00 durant tres mesos

L’Ajuntament de Calella ha posat en marxa una iniciativa per poder dotar d’assessorament energètic als ciutadans que ho sol·licitin; aquest punt s’ubicarà a l’Oficina Local d’Habitatge a partir del 7 de maig.
S’atendrà amb cita prèvia, que es pot demanar trucant al 93 766 31 00 o enviant un correu electrònic a oficinahabitatge@calella.cat.
L’assessorament es podrà obtenir els divendres de 9.00 h a 13.00 h durant tres mesos.

El ciutadà podrà rebre serveis d’atenció presencial i de manera personalitzada sobre: atenció presencial a la persona usuària amb informació, assessorament i gestió de consums; diagnòstic de situacions de greu insuficiència energètica; control específic de factures i consums excessius; gestió i negociació amb les companyies subministradores; gestió de talls de subministraments; i sol·licitud, gestió i/o acompanyament en la tramitació del bo social.

Per tal de rebre aquest assessorament, cal que el titular dels comptadors i de la factura de consum sigui el mateix usuari que fa ús del seu consum (si el pis és llogat, els comptadors han d’estar a nom del llogater i no del propietari). També cal portar les últimes factures de consums dels quals es disposin (llum, aigua i/o gas).

L’Àrea de Política Social de l’Ajuntament, Oficina d’Habitatge i Fundació habitat solidari estan fent una tasca de detecció d’aquells usuaris que necessiten aquesta atenció; que se’ls avisarà per tal que sol·licitin cita prèvia.

 

 

Deixa un comentari