Publicat el 07/02/2020

L’actuació de l’Ajuntament de Cabrera de Mar se centrarà en les llicències d’obres i en les comunicacions prèvies que hagin estat tramitades entre el exercicis 2015 i el 2019

Segons la llei i les Ordenances Fiscals, quan es realitzen obres o millores en instal·lacions i construccions al terme municipal, ja siguin a la llar o de noves edificacions, és imprescindible demanar a l’Ajuntament la corresponent llicència d’obra o comunicació prèvia, depenent de l’actuació que s’hagi de desenvolupar. Aquest tràmit garanteix i dona la seguretat que els treballs que es realitzin siguin adequats al que dicta la normativa.

Per tal d’acreditar que s’ha procedit correctament amb la sol·licitud o notificació del ciutadà, des de l’Ajuntament de Cabrera de Mar han iniciat un procés destinat a comprovar i revisar el compliment de les llicències i les comunicacions sol·licitades des de 2015 al 2019.

Al llarg d’aquest període al poble s’han realitzat 816 tràmits d’aquestes característiques amb la concessió de 635 llicències d’obres i de 181 comunicacions prèvies.

 

Deixa un comentari