Publicat el 10/10/2015

La flota de vehicles del nostre municipi ja és menys contaminant amb la recent incorporació d’una furgoneta elèctrica. Aquest nou vehicle ha estat adquirit, a més, en unes condicions especialment avantatjoses ja que el seu cost de 15.700 € ha estat subvencionat en 8.000 € a través del Pla Movele 2015.
No ha estat aquesta en tot cas la única furgoneta que s’ha incorporat al servei de la població ja que també ha estat substituïda la que feia servir l’empresa municipal GICSA per als desplaçaments de la brigada responsable dels treballs de jardineria i manteniment de la via pública. Finalment cal ressenyar la compra d’un camió-grua per al transport de material pesat.

Deixa un comentari