L’Ajuntament de Badalona va tancar un bar del barri de Sant Crist de Can Cabanyes per irregularitats urbanístiques greus en matèria de seguretat | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 11/11/2011

L’Ajuntament de Badalona va precintar cautelarment un bar situat al carrer d’Àngel Guimerà, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, que presentava diverses irregularitats urbanístiques greus en matèria de seguretat. La Unitat de Convivència de la Guàrdia Urbana (UCO), agents de la Unitat Omega d’aquest cos, tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Salut i del Departament de Disciplina Urbanística van inspeccionar ahir al vespre aquest establiment en què van poder observar diverses deficiències en les condicions de seguretat i també irregularitats sanitàries.


Concretament la instal·lació elèctrica general era deficient i es van poder constatar l’existència de riscos d’electrocució i d’incendis en algunes zones. També es van observar deficiències pel que fa a la instal•lació de mesures de protecció al foc. Aquest bar tampoc no complia algunes condicions d’habitabilitat segons l’Ordenança d’activitats de pública concurrència. En aquest sentit, el pati s’utilatzava com a magatzem, la ventilació dels lavabos era insuficient i l’alçada de la porta d’entrada era inferior a la reglada a l’ordenança. El bar ha quedat tancat de manera cautelar fins que no s’adequÏn les mesures correctores adients.
També es van inspeccionar altres dos bars en què es van trobar deficiències de tipus urbanístic i irregularitats sanitàries
Un situat al carrer de Coll i Pujol
on els tècnics de Disciplina Urbanística van aixecar una acta per diverses irregularitats. En aquest bar, els agents de la Guàrdia Urbana van aixecar una acta per tinença de substàncies estupefaents. L’Ajuntament iniciarà un expedient disciplinari per aplicar mesures correctores amb l’objectiu de corregir aquestes deficiències.


Al tercer bar inspeccionat ahir, situat també al carrer d’Àngel Guimerà, també es van aixecar diverses actes. En aquest cas, l’Ajuntament també iniciarà un expedient disciplinari per aplicar mesures correctores amb l’objectiu de corregir deficiències, fet que comportarà realitzar una sèrie d’adequacions i d’obres importants al local.

Deixa un comentari