Publicat el 20/05/2016

 

L’Ajuntament de Badalona ha tancat l’exercici de l’any 2015 amb un deute que se situa en els 89,7 milions d’euros, una xifra que en termes nominals és la més baixa dels darrers 20 anys. Pel que fa al deute viu, que suma també els organismes autònoms i empreses municipals però no els ingressos extra pendents de retornar a l’Estat, aquest arriba a 90,5 milions d’euros. Aquesta quantitat suposa un deute de 419 euros per habitant, que és el deute més baix entre els municipis més grans de Catalunya. 

El tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, ha afirmat que “el Govern confia que es podrà reduir encara més la xifra del deute per al proper mandat. Per això la previsió per al pressupost d’inversions seguirà criteris de sostenibilitat financera que permetin reduir la xifra del deute al final del mandat en més d’un 25%”.

El tancament de l’exercici pressupostari 2015 ha deixat un romanent de tresoreria que arriba fins als 12.238.983 euros. Això és degut sobretot al fet d’haver gestionat els diners municipals amb un pressupost prorrogat de l’any anterior. Així doncs, durant el 2015 s’ha produït la recuperació d’alguns ingressos que no s’havien considerat en un pressupost confeccionat el 2014.

La liquidació de 2015 es podrà consultar íntegrament al portal web de l’Ajuntament de Badalona www.badalona.cat

Deixa un comentari