L’Ajuntament de Badalona suprimeix el Registre municipal d’unions civils | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 13/03/2012

L’Ajuntament de Badalona ha resolt suprimir el Registre d’unions civils davant del fet que des del 2011 hi ha una llei que el fa innecessari i també perquè aquesta mena de registres municipals s’estaven utilitzant per inscriure parelles que en realitat eren unions de conveniència.


L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explicat que “les circumstàncies socials que van originar la creació del registre en aquesta ciutat l’any 1994 han canviat”. La decisió de suprimir aquest registre s’ha adoptat tenint en compte que la Llei 25/2010 del Llibre segon del Codi Civil Català proporciona a les unions no matrimonials i les famílies que sorgeixen d’elles un règim de protecció ampli i adequat; un fet que fa innecessari que la convivència estable en parella s’hagi d’inscriure en cap registre.


D’altra banda, també s’ha tingut en compte que en els darrers mesos certes investigacions policials portades a terme a l’àrea metropolitana de Barcelona havien detectat un ús irregular d’aquest tipus de registre per incriure parelles de fet que en realitat eren unions de convivència que es portaven a terme previ el pagament d’uns diners. Un cop inscrites al registre, aquestes persones podien iniciar els tràmits per aconseguir un permís de residència.


Garcia Albiol ha manifestat que “des de l’Ajuntament de Badalona es vol evitar una possible utilització irregular d’aquest registre que afavoreixi la immigració il·legal”. També es considera necessari donar reconeixement a la normativa civil en vigor reguladora de les parelles estables.


D’acord amb la llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi civil Català, és possible prescindir d’aquest registre municipal ja que no cal la inscripció registral ni per a la constitució ni per a l’acreditació d’una parella estable. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’1 de gener de 2011, la unió estable no formalitzada en escriptura pública pot acreditar-se durant un temps de dos dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.


Aquesta llei indica que tenen la consideració de parella estable dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, en qualsevol dels casos següents:


 Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs
• Si durant la convivència tenen un fill comú
• Si formalitzen la relació en escriptura pública


L’Ajuntament de Badalona se suma a altres ajuntaments com Barcelona, Montcada i Sabadell que davant d’aquesta nova regulació també estan procedint a la seva supressió.

Deixa un comentari