L’Ajuntament de Badalona reobre la piscina del Centre un cop s’han acabat els treballs per reforçar la coberta | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 15/10/2012

L’Ajuntament de Badalona, el 15 d´octubre, ha tornat a obrir la piscina del Centre un cop han finalitzat els treballs que han servit per reforçar les fixacions dels tubs de climatització de la coberta. Aquesta instal·lació esportiva es va tancar dilluns 8 d’octubre quan es va observar que un dels tubs de ventilació instal·lats al sostre havia caigut a l’aigua.


Els treballs per reforçar els equips de climatització els ha fet una empresa especialitzada del sector. El cost total de la intervenció ha estat de 8.600 euros (IVA inclòs). La complexitat dels treballs ha fet que la piscina hagi estat tancada una setmana. Com que s’havien de fer els treballs en alçada, els operaris van haver de buidar la piscina i ubicar una bastida de 10 metres d’alçada per accedir a les zones de treball.


Un cop retirada aquesta bastida, els tècnics de la instal·lació municipal han tornat a omplir el vas de la piscina. Això ha obligat a fer un nou tractament de l’aigua per obtenir les correctes característiques físico-químiques. Quan s’ha comprovat que els nivells químics de l’aigua eren els correctes, aleshores s’ha tornat a reobrir la piscina.


L’empresa especialitzada en climatització ha portat a terme la revisió i posterior reparació dels elements fets malbé. Així, s’han substituït els reblons d’unió entre els tubs del conducte per un nous de nous d’acer inoxidable. També s’han canviat tots els cargols de les agafadores existents, per uns altres cargols d’acer inoxidable i s’han col·locat 24 noves agafadores d’acer inoxidable en els ramals de la climatització. Finalment s’ha col·locat cinta metàl·lica galvanitzada, amb una fixació en acer inoxidable a la biga de fusta, amb l’objectiu de reforçar les fixacions existents allà on no es pot posar una agafadora.

Deixa un comentari