L’Ajuntament de Badalona multa amb 60.000 euros al propietari de dos locals que es feien servir com a infrahabitatge | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 12/03/2012

L’Ajuntament de Badalona va inspeccionar el passat dijous dos locals situats al carrer de Circumval·lació, número 122, que es feien servir com a infrahabitatge tot i no reunir les condicions adequades i no disposar de la preceptiva llicència que autoritzés aquest tipus d’ús. Per aquesta raó, l’Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per imposar una multa de 60.000 euros al propietari dels locals.


La multa s’imposarà per haver comès, presumptament, una infracció greu tipificada a la Llei del dret a l’habitatge en relació a les condicions d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat, concretament, per la realització d’obres i canvi d’ús a tipus residencial vulnerant les normes d’habitabilitat i la normativa tècnica d’obligat compliment.


L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha recordat que aquesta no és la primera multa que imposa l’Ajuntament. “Des del Govern de Badalona continuarem lluitant contra tots aquells que es lucrin amb la sobreocupació de pisos o, com en aquest cas, llogant com a habitatges locals que no tenen les condicions mínimes de ventilació o de seguretat”, ha afirmat.


El propietari d’aquests dos locals és un veí de nacionalitat espanyola de Santa Coloma de Gramenet. Els locals s’estan desallotjant de manera voluntària.

Deixa un comentari