L’Ajuntament de Badalona ja disposa dels diners per pagar els ajuts per als llibres de text | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 08/02/2013

L’Ajuntament de Badalona ja té a la seva disposició els diners necessaris per pagar als pares dels escolars de la ciutat, mitjançant una subvenció, la despesa d’una part dels llibres de text corresponents al curs actual. Tindran accés a aquestes subvencions els escolars empadronats a Badalona i  que cursin primària, secundària obligatòria i educació especial als centres públics i concertats de Badalona.


Els ajuts que s’ofereixen als pares són de 60 € per als alumnes de primària; de 105 € per als de secundària obligatòria; i de 40 € per als alumnes d’educació especial.


A aquesta campanya d’interès social s’hi destinaran aproximadament 1.800.000 € que s’han obtingut amb finançament d’una altra administració. De la campanya podran beneficiar-se al voltant de 22.000 alumnes.


L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, convocarà un Ple extraordinari, que se celebrarà la setmana vinent, per tal de portar a aprovació el programa marc i les bases necessàries per tirar endavant el programa de subvencions.


Xavier Garcia Albiol ha volgut destacar l’important esforç que s’ha fet per poder ajudar els pares amb la despesa que suposen els llibres de text i per complir amb aquest compromís de govern.  A més, ha destacat també que “un dels aspectes a destacar d’aquest programa, és que s’inclourà també als alumnes d’educació especial en una subvenció per a material de suport educatiu”.


Després de l’aportació econòmica inicial que es faria al programa aquest curs, el govern preveu  desenvolupar per als propers cursos una segona fase per ajudar a mantenir els programes de reutilització i tendir  gradualment a la gratuïtat dels llibres de text. “L’Ajuntament de Badalona ha de fer una gestió responsable dels diners públics, i per aquest motiu en aquesta primera fase es pagarà únicament una part dels llibres. Hem apostat per una fórmula que permetrà que ens anem acostant a la gratuïtat total dels llibres de  text any rere any, fomentant programes de reutilització”, ha manifestat l’alcalde

Deixa un comentari