L’Ajuntament de Badalona insta als propietaris de guals i terrasses a complir les ordenances | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 27/10/2011

L’Ajuntament de Badalona, a través de la Regidoria de Via Pública i Mobilitat, concedeix des del, dia 27 d’octubre, un període de 30 dies als titulars de guals i de terrasses situades a la via pública perquè adaptin les seves instal·lacions a la normativa vigent.


En el cas dels guals, els propietaris han de complir els requisits contemplats a l’Ordenança de Guals; mentre que en el cas de les terrasses, els titulars han de complir amb les condicions recollides a l’Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic.


La Regidoria de Via Pública insta als titulars d’aquestes llicències a complir amb la normativa vigent, ja que en el cas de no fer-ho s’iniciaran els procediments oportuns per revocar les llicències atorgades i, fins i tot, iniciar el procediment sancionador si correspon.


Els titulars de guals han d’estar al corrent de pagament de la taxa i han de conservar en bon estat el paviment i la placa del gual, la qual ha d’estar situada en un lloc visible. A més, el gual s’ha d’ajustar a unes determinades prescripcions tènciques d’extensió i amplada, entre altres qüestions.


En el cas de les terrasses, l’Ajuntament sancionarà a aquelles persones que en tinguin una en funcionament sense disposar de permís i que, per tant, no paguin la taxa corresponent; i instarà a regularitzar la seva situació a aquells que disposin de permís per a un determinat nombre de taules però n’estiguin utilitzant més. Aquestes instal·lacions situades en espais d’ús públic hauran de deixar una amplada per a la circulació de vianants de com a mínim 2 metres. Els titulars de les terrasses són responsables de la neteja diària de les superfícies ocupades i de la seva àrea d’influència. A més, està prohibit col·locar-hi tarimes i és obligatori que el perímetre de les terrasses estigui senyalitzat sobre la vorera.


El regidor de Via Pública i Mobilitat, Daniel Gracia, ha explicat que a Badalona han augmentat les reserves de guals i han proliferat les terrasses a la via pública, raó per la qual resulta del tot necessari que els titulars d’aquestes llicències entenguin que tenen l’obligació de complir amb la normativa vigent i adaptar les seves instal·lacions ja que en cas contrari l’Ajuntament de Badalona pot revocar els títols que no compleixin les ordenances.

Deixa un comentari