L’Ajuntament de Badalona impedeix l’obertura d’una nova discoteca perquè no té llicència | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 29/09/2011

L’Ajuntament de Badalona ha precintat cautelarment la sala de festes Costa Sur, situada a la zona de Can Ribó, després que una inspecció realitzada a l’establiment hagi posat de manifest la realització d’obres que han suposat canvis substancials al local i per als que no s’havia atorgat la corresponent llicència municipal.


La sala de festes, que tenia previst entrar en funcionament de manera immediata, disposava d’una llicència d’activitats atorgada l’any 1995. El Departament de Disciplina Urbanística i d’Activitats de l’Ajuntament de Badalona ha pogut constatar que a l’establiment s’han fet canvis que alteren de forma substancial els requisits de la llicència atorgada l’any 1995, fet que implica que no es pugui iniciar l’exercici de l’activitat.


El tancament de la sala de festes és provisional i els propietaris de l’empresa podran presentar les al·legacions i els documents que considerin pertinents en el marc de l’expedient sancionador corresponent, que s’ha d’obrir abans que transcorri el termini de quinze dies.

Deixa un comentari