L’Ajuntament de Badalona i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida signen un conveni per prevenir i actuar coordinadament en els casos d’ocupació d’habitatges | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 29/10/2012

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell, han signat aquest dilluns un conveni que estableix les línies de col·laboració per tal de prevenir i actuar coordinadament en els supòsits d’ocupació il·legal d’habitatges. L’objectiu de les dues institucions és establir també mesures de col·laboració, mediació i assessorament davant d’eventuals actituds incíviques en el marc de les comunitats de propietaris. Aquest és el primer conveni sobre ocupació il·legal que un ajuntament signa amb l’òrgan col·legial.


D’acord amb aquest conveni, el Col·legi d’Administradors de Finques facilitarà a l’Ajuntament de Badalona la relació dels immobles buits de les comunitats que administren, en especial aquells que tinguin un risc potencial més gran d’ocupació. En cas que aquest fet s’hagi produït, els administradors localitzaran als propietaris dels immobles ocupats per tal que puguin interposar la corresponent denúncia.
Per altra banda, el Col·legi d’Administradors de Finques posarà en coneixement de la Guàrdia Urbana les situacions incíviques com molèsties entre veïns, conflictes de convivència o pisos amb sobreocupació per tal que es puguin activar els mecanismes municipals de mediació o de sanció, depenent dels casos.


El conveni contempla que la Guàrdia Urbana actuarà de manera immediata un cop es conegui una ocupació il·legal d’un habitatge. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Badalona contactarà amb l’administrador de l’immoble i el propietari de l’habitatge ocupat i els assessorarà per a la formalització de la pertinent denúncia.


En el cas que hi hagi molèsties i sobreocupació, la Unitat de Civisme o la Unitat de Convivència de la Guàrdia Urbana actuarà de mediador entre les parts o aplicarà les ordenances municipals adients. En qualsevol cas, s’intentarà evitar en la mesura que sigui possible les denúncies als jutjats.


El conveni preveu la creació d’una comissió de seguiment amb representants de totes dues institucions que es reunirà com a mínim dos cops l’any per elaborar una memòria de les activitats realitzades i analitzar l’evolució de la problemàtica.


Segons dades facilitades pels Mossos d’Esquadra a l’Ajuntament de Badalona, l’ocupació il·legal d’habitatges a Badalona s’ha intensificat de manera progressiva en els darrers anys. L’any 2007 es van produir 180 incidents; l’any 2008 van ser 183; l’any 2009 es va arribar a 304; l’any 2010 van ser 403; i l’any 2011 les ocupacions van ser 537. En el primer trimestre de 2012 s’han produït ja 143.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha dit que aquest conveni és un nou instrument que ajudarà a solucionar els greus problemes d’incivisme i inseguretat que genera l’ocupació de pisos en aquest municipi. L’alcalde de Badalona ha afirmat que el conveni és un bon exemple de la col·laboració establerta entre el sector privat i el sector públic en moments de dificultats. Garcia Albiol ha afegit que “en la majoria de casos, el fenomen de l’ocupació a Badalona no està provocat per un problema social sinó que obeeix a un problema delictiu protagonitzat per màfies organitzades”. Garcia Albiol ha tornar a reclamar una reforma legislativa “per deixar de ser el país més surrealista d’Europa on una persona que ocupa un pis tingui els mateixos drets que el seu propietari”. “El que passa en aquest país amb l’ocupació de pisos és el món al revés i va en contra de qualsevol sentit comú. En aquest país ocupar un habitatge surt gratis”, ha afegit.


Per la seva banda, el president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell, ha afirmat que “i des del Col·legi treballarem amb l’Ajuntament de Badalona per facilitar i difondre els objectius i els mitjans previstos en el conveni, especialment entre tots els col·legiats i fins i tot, desitjaríem que aquesta iniciativa pionera fos exportada i assumida per altres municipis amb realitats semblants al de Badalona”

Deixa un comentari