L’Ajuntament de Badalona ha precintat aquest matí el magatzem de ferralla que comprava reixes robades del clavegueram municipal | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 19/09/2012

 L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, afirma que el precintatge d’avui posa de manifest que l’Ajuntament actua amb contundència contra els negocis que no compleixen les normatives


L’Ajuntament de Badalona, a través de l’Àrea de Via Pública i Mobilitat, ha precintat aquest matí el magatzem de ferralla que l’Ajuntament de Badalona va denunciar a principis d’aquest mes de setembre per comprar reixes robades del clavegueram municipal. El magatzem, situat al carrer de Tortosa 205, presentava nombroses deficiències urbanístiques i no disposava de la corresponent llicència d’activitat.


Els tècnics municipals han constatat que aquest local presentava nombroses deficiències en relació als accessos al local, la instal·lació elèctrica, l’enllumenat d’emergència i senyalització i la ventilació, entre altres aspectes. Cal destacar que l’informe tècnic assenyala que les condicions de seguretat i protecció contra incendis eren insuficients, un fet que constitueix un risc greu per als treballadors i usuaris. L’activitat que s’estava desenvolupant ha quedat suspesa de manera immediata fins que els titulars obtinguin la preceptiva llicència d’activitat.


L’Ajuntament de Badalona ha advertit al titular d’aquest negoci que si en finalitzar un termini de 48 hores, la suspensió de l’activitat no s’ha complert totalment, s’adoptaran les mesures necessàries per assegurar la seva total interrupció. També se l’ha informat que en cas d’incompliment es podrà procedir a la imposició d’una multa per una quantia de fins a 3.000 euros.


L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha dit que la clausura d’aquest local posa de manifest que l’Ajuntament actua amb contundència contra els negocis que no compleixen les normatives. “El Govern municipal continuarà treballant en aquesta mateixa línia per evitar que a Badalona hi hagi negocis que posin en perill els seus treballadors i els usuaris saltant-se les mesures de seguretat” ha afegit.

Deixa un comentari