Publicat el 06/07/2016

 

L’Ajuntament de Badalona, a través de la Regidoria d’Espais Públics, està duent a terme una campanya informativa a les persones titulars de llicències de terrasses a l’espai públic amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar-les en relació a l’ús d’aquest espai. La campanya, que es va iniciar al mes de febrer, busca garantir el dret dels establiments a poder oferir el seu servei sense que això perjudiqui el dret del veïnat al descans.

La campanya emplaça als titulars a complir amb les ordenances de Civisme i d’Ocupació d’espais d’ús públic a Badalona i posa especial èmfasi en que cal col·locar en un lloc visible la corresponent cèdula anual que dóna dret a la col·locació de taules i cadires a l’espai públic. Els titular han de tenir cura de no sobrepassar els angles de delimitació de les terrasses i respectar els horaris establerts per garantir una bona convivència i el respecte als drets de tothom. 

La campanya informativa donarà pas a una campanya d’inspecció, que comença aquest mes de juliol i que s’allargarà durant uns mesos. Durant aquest període de temps es visitaran les terrasses del municipi per tal d’informar de les obligacions que comporta l’incompliment de les Ordenances en matèria d’Ocupació de Via Pública i Civisme i comprovar el compliment de les condicions de la llicència.

La campanya informativa, que es va iniciar al febrer amb l’enviament de les respectives cèdules habilitants per a la col·locació de terrasses acompanyades d’un missatge de conscienciació, ha continuat amb el treball del personal tècnic municipal que es realitza durant tot l’any. A finals de juny es va enviar un comunicat de sensibilització i recordatori a totes les persones titulars de terrasses per tal de remarcar la importància de complir de manera adequada amb les instal·lacions de les terrasses (taules i cadires) a la via pública per part de bars, restaurants i assimilats.

El regidor d’Espais Públics, Francesc Duran, ha explicat que “l’espai públic és un bé escàs que cal respectar per tal que tota la ciutadania pugui gaudir d’aquest espai de convivència i de relacions socials i veïnals”. En aquest sentit, el regidor ha afirmat que “la campanya busca el màxim grau de col·laboració, corresponsabilitat i implicació entre les persones titulars de les llicències i el personal de l’Ajuntament, i posa en valor les terrasses com a espais dinamitzadors i d’activitat econòmica positiva per al conjunt de la ciutat.”

Deixa un comentari