Publicat el 31/01/2022

L’Ajuntament d’Arenys de Mar cedeix la Raureta per fer-hi un Centre d’acolliment de menors

 

El Centre de la Raureta serà un centre que dins del marc de la normativa, està classificat com a Servei Social Especialitzat i tindrà una capacitat de 24 places

 

El Ple municipal ha acordat per unanimitat la cessió de l’edifici i la finca de la Raureta per fer-hi un centre d’acolliment de menors. L’Institut de Treball Social i Serveis Socials INTRESS va demanar aquesta cessió per poder donar resposta a la Direcció General d´Atenció a la Infància i Adolescència, que cerca obrir nous centres d’acolliment donada la necessitat social existent.

El Centre de la Raureta serà un centre que dins del marc de la normativa, està classificat com a Servei Social Especialitzat i tindrà una capacitat de 24 places. D´entre els diferents tipus de centre residencials existents, està inclòs en el grup que s’adreça a la franja d’edat de 3 a 18 anys, atenent infants i adolescents d’ambdós sexes.

La missió com a Centre d’Acolliment és el d’atendre infants provisionalment, procurant l’atenció immediata i transitòria que es trobin en situació de desemparament (abandonats, negligits i/o maltractats) amb la finalitat de fer l’estudi diagnòstic de la seva situació i de les seves famílies, que permeti elaborar la proposta de mesura més adient d’entre les que contempla la legislació vigent; una proposta que haurà de ser ratificada per la DGAIA.

Una cessió per trenta anys i acollirà 24 menors

La cessió de la Raureta, acordada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, serà per una durada màxima de 30 anys. INTRESS es farà càrrec de tota la despesa de l’adequació i adaptació de l’edifici i els espais necessaris per poder portar a terme l’activitat. Prèviament a l’execució de les obres i a la petició de la llicencia d’obres  Ii activitats, l’ajuntament haurà d´aprovar el projecte de rehabilitació. L’Institut no podrà canviar el destí de l’immoble cedit en us, ni utilitzar-lo per a usos diferents dels expressats, ni tampoc arrendar, traspassar ni cedir a tercers, ni tant sols temporalment. En cas contrari l’edifici retornaria a l’ajuntament.
El termini màxim d’execució de les obres serà de 4 anys des de la formalització de la cessió.

L’acord, al ple d’ahir a la tarda, es va prendre per unanimitat de tots els representants municipals (veure vídeo del debat del punt). Abans es va prendre l’acord de dessistiment del compromís amb l’entitat Junts Autisme de cedir el mateix equipament. En aquest punt es va fer públic el compromís amb Junts Autisme de cedir l’edifici d’Stella Maris pel projecte que preparà aquesta entitat. Aquest acord es ratificarà els propers dies.

La Raureta va esdevenir un equipament municipal l’any 2007 (veure notícia) fruit d’un conveni urbanístic en aquest sector que va comportar la seva cessió a la vila.
L’edificació dels habitatges plurifamiliars de la urbanització de l’entorn no s’han arribat a fer, malgrat en el seu dia es va fer una promoció per fer-les. El 2008 es va anunciar la rehabilitació de la Raureta com a nou projecte de l’escola Taller que havia de renovar la seva activitat però l’objectiu es va haver de canviar i no es va iniciar.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Arenys de Mar

Deixa un comentari