Publicat el 14/07/2017

Per donar-se d’alta d’aquest servei cal emplenar un formulari que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament (www.alela.cat/tràmits)

La Regidoria de Civisme i Seguretat Ciutadana recomana a la població que faci ús del servei de comunicació d’absències domiciliàries: http://www.alella.cat/foradecasa.
Es tracta d’una mesura preventiva que té per objectiu prevenir robatoris i agilitar les gestions en els casos en què algú pateixi un robatori o qualsevol incident a casa seva mentre és de vacances.

Per donar-se d’alta d’aquest servei cal emplenar un formulari que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament (www.alela.cat/tràmits) i fer-lo arribar a les dependències policials o a l’OAC, en el qual es comunica l’absència temporal del domicili i les dades de contacte.

La Policia també disposa d’un fulletó: http://www.alella.cat/ARXIUS/2017/Seguretat/Triptic_Consells_seguretat.pdf, amb recomanacions pràctiques a l’hora de marxar del domicili.

Porta porta per prevenir robatoris
La Policia Local d’Alella i els Mossos d’Esquadra han visitat una seixantena d’habitatges durant la campanya porta a porta per prevenir robatoris que van dur a terme entre finals d’abril i principis de juny. La major part de les visites van ser realitzades per l’equip de proximitat de la Policia Local i es van centrar principalment en el barris de l’Eixample i Alella de Mar, dos dels sectors que més s’han vist afectats pels robatoris.

La iniciativa va ser ben rebuda per part de les famílies visitades, les quals es van mostrar en tot moment disposades a col·laborar amb tots els requeriments dels agents. Durant la visita, els agents van omplir un qüestionari amb les mesures de seguretat de cadascuna de les llars i també van informar les famílies de les mesures que havien de prendre per tal de millorar la seguretat i en cas de detectar alguna situació sospitosa o patir un robatori.

Després d’un mal inici d’any —amb 8 i 11 robatoris denunciats als mesos de gener i febrer— es va produir una millora molt significativa els mesos següents, amb 3 robatoris al març i a l’abril i 2 al maig. Aquesta tendència ha canviat lleugerament al mes de juny, amb 5 robatoris consumats.

SI HEU DE MARXAR TEMPORALMENT DEL DOMICILI US RECOMANEM QUE SIGUEU AQUESTES RECOMANACIONS. RECOMANACIONS PRÀCTIQUES A L’HORA DE MARXAR DE VACANCES

Consells generals

·         Tanqueu les claus de pas generals d’aigua i gas de la casa. Un oblit o una fuita inesperada pot causar danys greus al vostre domicili i al de terceres persones.

·         Si no desconnecteu el corrent elèctric general, desendolleu de la xarxa tots els aparells innecessaris. Una pujada de tensió o una fora tempesta elèctrica els pot provocar danys o fins i tot un incendi.

·         Reviseu totes les portes i finestres abans de marxar i tanqueu la porta amb clau. També és important protegir els accessos exteriors amb reixes reforçades o blindades i tancar bé els garatges.

·         Comuniqueu el lloc d’estada, un número de telèfon de contacte amb el temps que us absentareu a algun familiar o veí de confiança, o bé a la Policia Local.

·         Sigueu discrets i no expliqueu en llocs públics que marxeu de vacances, ni ho deixeu gravat a la bústia de veu. Recordeu que les xarxes socials són un altaveu molt perillós a l’hora de difondre les absències domiciliàries.

·         Encarregueu a alguna persona de confiança que reculli periòdicament el correu i la propaganda de la bústia.

·         Col·loqueu, si es possible, temporitzadors que fan funcionar llums o altres aparells a certes hores.

·         Si teniu l’alarma connectada a una central de recepció d’alarmes, comuniqueu el telèfon de contacte i el lloc d’estada.

·         Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la policia.

·         Podeu denunciar els fets a la Policia Local o al Cos de Mossos d’Esquadra i també a l’adreça d’Internet www.gencat.net/mossos.

Important
Avisar en cas de sospita també és important per evitar robatoris al veïnat. Si us adoneu de la presència de persones alienes que observen o controlen un domicili o el moviment de vehicles, truqueu al 112 o directament a la Policia Local. També és important avisar a la policia si detecteu un vehicle sospitós pels voltants.

Telèfons d’interès
Policia Local d’Alella: 93 555 24 12
Mossos d’Esquadra: 112
Emergències: 112

 

Deixa un comentari