L´Ajuntament d´Alella concedeix 16.130 euros a la cinquena convocatòria d´ajuts agroambientals | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 21/12/2011

L’Ajuntament destinarà un total de 16.130€ a la cinquena convocatòria d’ajuts agroambientals. A la convocatòria d’enguany s’han atès 15 de les 16 sol·licituds presentades: 12 per ajuts al conreu i la gestió forestal; dues per a la recuperació de béns patrimonials i una per al manteniment de la xarxa de camins rurals. Dos dels sol•licitants rebran més d’un tipus d’ajut.
El 2011 s’ha incrementat un 40% respecte a la convocatòria anterior la superfície de conreus i masses forestals que es beneficiaran d’aquests ajuts, amb un total de 62,95 hectàrees informades favorablement, que es repartiran 9.830€. Les dues sol·licituds ateses per a la recuperació de béns patrimonials rebran un total de 4.860€ i la petició d’ajuts per al manteniment de xarxa de camins rurals rebrà 1.440€.
Les justificacions de l’execució dels ajuts per a la recuperació de béns patrimonials i per al manteniment de la xarxa de camins s’han de presentar abans de l’1 de març de 2012.
L’Ajuntament va posar en marxa l’any 2007 aquesta iniciativa, única a Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la conservació i millora de les explotacions agrícoles i forestals del municipi; conservar i recuperar el patrimoni arquitectònic rural i popular; mantenir la xarxa de camins rurals; prevenir els riscos naturals; així com protegir la biodiversitat i el paisatge i fomentar el coneixement i l’estima pels valors ambientals.
Aquest programa municipal preveu la concessió d’ajuts directes al conreu agrícola i la gestió forestal; a la restauració i conservació d’elements inclosos dins l’Inventari d’Arquitectura Rural i Popular (murs de pedra, mines d’aigua i barraques de vinya); i al manteniment de la xarxa de camins tradicionals.
Des de fa dos anys, la convocatòria incorpora també ajuts destinats a finançar treballs fitosanitaris en boscos que presentin afectacions per fongs o paràsits perforadors en més d’un 10% de la superfície total, però de moment no s’han concedit per manca de sol•licituds o documentació.
Les bases fixen l’obligació d’aplicar pràctiques respectuoses amb el medi ambient, com ara reduir els tractaments químics, evitar l’erosió i adoptar mesures per reduir el risc d’incendi.

Deixa un comentari