Publicat el 19/03/2018

Les subvencions tenen com a objectiu fomentar les actuacions de millora dels locals comercials i establiments de serveis i impulsar l’ocupació i l’emprenedoria local a Calella.

Fins al 29 de juny, les empreses i els emprenedors calellencs podran sol·licitar alguna de les subvencions que l’Ajuntament de Calella posa a la seva disposició amb l’objectiu de fomentar l’economia local.

El primer programa de subvencions té com a objectiu fomentar les actuacions de millora, rehabilitació, adequació, ampliació, manteniment i conservació dels locals comercials i establiments de serveis buits o amb activitat del terme municipal de Calella. L’import màxim de la subvenció és de 600 €.

El segon programa de subvencions pretén fomentar i impulsar l’ocupació local estable. En aquest sentit, es concediran subvencions sempre que l’empresa contracti (a l’empara d’un contracte de durada indefinida o d’un mínim de 7 mesos) persones en situació d’atur empadronades a Calella a través del Servei Local d’Ocupació. En aquest cas l’import màxim de la subvenció és de 1.000 €.

L’objectiu del tercer i últim programa de subvencions és el de foment de l’emprenedoria local. La subvenció està adreçada persones aturades inscrites al SOC empadronades a Calella que vulguin esdevenir autònoms o professionals amb el compromís de mantenir un mínim de 7 mesos l’activitat empresarial. L’import màxim de la subvenció és de 750 €.

Totes les subvencions es poden sol·licitar presencialment a l’Àrea de Promoció Econòmica, situada a la Fàbrica Llobet-Guri (c. Sant Pere, 152, primera planta), de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h, o a l’OAC (plaça de l’Ajuntament, 1-3), de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h. Per telèfon, al 93 769 72 40, de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30 h. També es poden fer els tràmits per Internet, sempre que es disposi d’idCat o idCat Mòbil.

Deixa un comentari