Publicat el 07/08/2017

L’acord pretén vetllar per la integritat de la finca coneguda com a castell de Can Jaumar després que els titulars del 81,834% hagin transmès la seva part indivisa a un tercer

El darrer ple municipal de Cabrils, celebrat dijous 27 de juliol, va aprovar per unanimitat una moció d’urgència presentada pels Grups municipals PDeCAT i Unió i MUC amb l’objectiu de defensar el patrimoni del municipi, i més concretament la finca coneguda com a castell de Can Jaumar, de la qual el consistori és titular d’un 16,666%.

L’acord arriba després que els propietaris d’un 81,834% de la finca hagin transmès a un tercer la seva part indivisa. Arran d’aquesta operació de compra-venda, que es va informar a l’Ajuntament el passat 28 de juny, el consistori va considerar convenient adoptar un posicionament comú dels diferents Grups polítics municipals mitjançant una sèrie d’acords per tal de vetllar per la integritat del patrimoni tan públic com privat així com per la protecció, conservació, acreixement, difusió i foment d’aquest patrimoni situat al terme municipal.
La moció compta amb un total de tres acords, després que se n’eliminés un quart a petició del Grup municipal d’ERC per aconseguir així la unanimitat de tots els Grups polítics presents al Ple. D’aquesta manera, la moció es va aprovar amb els vots a favor de PDeCAT i Unió (6), MUC (1), ERC (4) i PP (1).

El primer dels acords contempla vincular qualsevol decisió que comprometi el futur del destí de la propietat del Castell, als compromisos que se’n deriven de la moció.

El segon acord consisteix a informar i escoltar al conjunt del veïnat així com organisme i entitats de defensa i estudi del patrimoni del municipi i en concret del Castell abans de prendre futures decisions que afectin la part indivisa que li correspon a l’Ajuntament.

I el tercer acord compromet al consistori a fer públic el present acord a través dels mitjans de comunicació dels quals disposa l’Ajuntament i donar trasllat d’aquests als organismes, veïns i veïnes i entitats que han mostrat darrerament el seu interès per aquesta qüestió.

Tanmateix, l’Ajuntament ha reafirmat el seu compromís en què qualsevol decisió adoptada des del consistori que comporti una acció encaminada a l’explotació o rendiment del seu patrimoni haurà de tenir present l’interès i l’adequada finalitat amb els usos previstos al planejament i els criteris de sostenibilitat i paisatgístics del municipi.

Deixa un comentari