Publicat el 16/06/2015

La directora general de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), M. Carme Verdaguer i el president de la Fundació La Nostra Llar Santa Anna (LLSA), Josep María Esteve Sorigué, han signat un conveni per realitzar un estudi sobre les llars de la tercera edat amb l’objectiu d’afavorir les sinergies entre elles. La professora  del Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa, M. Luisa Solé Moro, serà la directora del projecte.
Afavorint les sinergies entre les residències contribuirà a una millor gestió, comunicació i a generar una bona reputació, “volem aconseguir trencar amb el tòpic de lloc on deixem als avis, sinó que sigui un lloc on els avis volen anar” comenta Josep M. Esteve, “l’objectiu és passar d’una residència d’avis a una residència d’avis contents”.


La Fundació Privada la Nostra Llar Santa Anna, és una Fundació sense ànim de lucre promoguda per Cáritas que acull avis, preferentment d’ Argentona, amb risc d’autocura i els ajuden a mantenir la seva qualitat de vida amb atenció integral.
La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona. S’encarrega de promoure la recerca de la UB i de les entitats del Grup UB, i treballa per aconseguir que els resultats d’aquesta recerca arribin a la societat, a través de la creació de noves empreses basades en el coneixement, la llicència de patents, o mitjançant contractes amb empreses i institucions per fer projectes d’R+D, activitats d’assessorament i consultoria, elaboració d’estudis, informes, dictàmens, serveis d’assistència tècnica o anàlisis. L’FBG és la unitat de valorització de la UB i té el suport d’ACCIÓ, l’agència de la Generalitat de Catalunya que impulsa la competitivitat de les empreses catalanes. (www.fbg.ub.edu)
Resultats de l’any 2014 de la col·laboració entre la Universitat i els agents socioeconòmics:
757 projectes; 33,4 milions d’euros; 55 patents sol·licitades; 1 spin-off UB

Deixa un comentari