La superfície forestal del Maresme i del Sud-Est del Vallès Oriental es troba classificada com a zona d´alt o molt alt risc d´incendi forestal | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 16/06/2011

La major part de municipis forestals de la Serralada Litoral i el Montnegre Corredor, que formen part de la Federació de les ADF del Maresme, estan classificats pel Departament d´Interior de la Generalitat de Catalunya (Mapa de Protecció Civil de Catalunya) com a municipis amb alt perill d´incendi forestal i vulnerabilitat molt alta. Concretament, tenim així Tordera, Arenys de Munt, Argentona, La Roca del Vallès, Montornès del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. Vuit municipis més, concretament Palafolls, Sant cebrià de Vallalta, Sant Andreu de Llavaneres, Cabrera de Mar, Cabrils, Alella, Vallromanes i Vilanova del Vallès presenten un perill alt i una vulnerabilitat alta d´incendi de risc d´incendi forestal. En total, doncs, 14 dels 34 municipis de la Federació es troben en un alt o molt alt risc d´incendi forestal.


El perill municipal es determina de forma estàtica (no considerant la dinàmica de canvis que genera les condicions metereològiques) d´acord als estudis de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i té en compte el perill d´ignició i el de propagació, que depenen de factors històrics, de vegetació, orogràfics i climàtics. La vulnerabilitat municipal es determina considerant els elements vulnerables inclosos en terreny forestal o en una distància inferior a 500 metres d´aquests, classificant aquests elements vulnerables en cinc grups: poblament, elements especialment perillosos, infraestructures, espais naturals protegits i models de combustible.

Deixa un comentari