Publicat el 22/07/2021

Això  és el que es desprèn de l’enquesta de percepció ciutadana sobre el municipi ‘Dibaròmetre’, elaborada per la Diputació de Barcelona

La seguretat ciutadana és el problema més esmentat (10 %) entre els ciutadans dels pobles de menys de 10.000 habitants, seguit de la gestió política municipal (9 %) i el transport públic (8%).
D’altra banda, sobre el futur del municipi, les necessitats més respostes són la millora del manteniment del municipi (8%), així com el reforç de la seguretat (7%) i la millora de la neteja i l’escolta de ciutadans (5%).
Pel que fa als serveis que s’ofereixen a aquests municipis de menys de 10.000 habitants, més de la meitat dels entrevistats manifesta que va a comprar principalment al municipi on viu (53%), tenint en compte que un 81% considera que viu pròxim a l’oferta comercial.
A més, del 76% d’habitants dels municipis que diuen que fan esport, el 77% ho fan principalment al municipi, tot i que els que més diuen que van fora del municipi són els joves: el 31% fins als 24 anys i el 34% entre els de 25 i 34.  En relació amb l’oferta esportiva del municipi, predominen els que la valoren suficient (60 %), enfront dels que la valoren insuficient (33 %).

En l’àmbit de l’oci i la cultura, la majoria dels enquestats diu que n’és consumidor (86%), però que, per fer-ho, s’ha de desplaçar fora del municipi (72%). Això, en part, es deu a que el 58% dels entrevistats qualifica d’insuficient l’oferta cultural i d’oci del municipi, fet que implica que els entrevistats han de fer, de mitjana, més de 20 minuts de desplaçament quan realitzen algun consum cultural o d’oci.

Gestió municipal

El servei millor valorat de l’àmbit de l’espai públic és la recollida d’escombraries amb una puntuació de 7 sobre 10 punts, seguit de l’enllumenat (6,8) i de la neteja (6,4). Pel que fa a les telecomunicacions, la velocitat d’internet és valorada amb un 6,5 i la cobertura telefònica amb un 6,4; mentre que les oportunitats de feina és l’únic àmbit suspès en tots els trams.

Destaca, també, que més del 60% dels enquestats no ha realitzat cap tràmit municipal per internet, principalment per la preferència en fer-ho presencialment; a més del fet que la majoria dels enquestats consideren que el seu ajuntament està molt o bastant compromès amb la conservació del medi i ambient i que la majoria creuen que fomenta molt o bastant la participació ciutadana, sobretot en els municipis de fins a 500 habitants.

Les enquestes es van fer telefònicament a 1.949 persones seguint quotes de sexe, edat i tram de població de municipi, realitzades al desembre de 2020. El marge d’error associat al total de la mostra és de +/- 3 punts percentuals. Aquests resultats responen a una primera fase del projecte Dibaròmetre, ja que es preveu realitzar l’enquesta al conjunt de municipis de la província abans del 2023 i disposar d’un visor interactiu per a la seva consulta.

Diputació de Barcelona

Deixa un comentari