Publicat el 19/02/2016

La Plataforma en defensa de l’Educació a Mataró, davant de la decisió dels SSTT del departament d’ensenyament i de l’Ajuntament de consensuar el no tancament de cap aula de P3 a Mataró abans de la preinscripció escolar, expressa: 

En primer lloc celebra el canvi de posicionament i de formes de dialogar amb les administracions, entitats i altres membres de la comunitat educativa de la ciutat que ha mostrat la nova Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament (SSTT), Sra Carmina Pinya. Aquest canvi de tarannà en la direcció dels Serveis a la ciutat ha comportat la reobertura del diàleg i ha fet possible el consens en un tema que preocupa a la ciutadania de Mataró.

Des de la PEM es mostren satisfets en aquest principi d’acord que garanteix mantenir, inicialment, les aules de P3 de la ciutat i pot suposar una millora de la qualitat educativa dels centres i una ajuda en la lluita per a reduir l’elevat fracàs escolar que hi ha a la ciutat.

Tot i això expressa preocupació en alguns dels aspectes que es deriven d’aquest acord. Per una banda en el fet que aquesta no és una decisió definitiva sinó que resta oberta la possibilitat de tancar aules a les escoles de la ciutat, un cop acabi el procés de preinscripció escolar.
Per altra banda perquè aquest acord no contempla la possibilitat de reduir les ràtios a les aules de tots els centres, inclosa la concertada, sinó que només d’alguns centres d’alta complexitat. S’enten que la reducció de ràtios només a aquests centres pot comportar l’estigmatització d’aquests. Aquesta mesura, no afavoreix la redistribució dels alumnes i limita la distribució de l’alumnat que arriba durant el curs escolar (matrícula viva).

El procés de preinscripció és un moment important per a famílies i centres i creuen que cal que des de les administracions es llenci un missatge clar a la xarxa escolar. No s’han de marcar a centres com a escoles de possible tancament o d’alta complexitat i, per tant, afectar a la pressa de decisions de les famílies sobre el futur dels seus fills i filles.

Des de la PEM defensen una reducció general dels alumnes per aula, per aproximar-nos, durant els propers cursos escolars, a 20 alumnes a P3. 
Aquesta mesura, consensuada en el Consell Escolar Municipal i que el propi departament ha defensat en altres èpoques, és la millor per a la millora de l’acció educativa, permet una millor incidència en el procés de creixement de l’alumnat, un tracte més personalitzat i una major incidència en un futur en els índex de fracàs escolar. 

Per tot això, demanen a la direcció dels SSTT que garanteixi el no tancament d’aules, fins i tot després de les preinscripcions i estengui la reducció de ràtios a tots els centres públics i concertats situant la ràtio pel P3 del curs vinent en 23 alumnes aula.

Deixa un comentari