Publicat el 15/06/2020

La nova instal·lació de 23 punts LED que substitueix els punts de llum de vapor de sodi de la plaça comporta una millor qualitat lumínica i un estalvi energètic del 50%

Segons s’explica al web de l’ajuntament de Mataró, la potència de l’antiga instal·lació de punts de llum de vapor de sodi era de 2.400 W mentre que l’actual, amb 23 punts LED (díode electroluminescent), és de 1.210 W el que representa un estalvi en potència d’un 50%.

Les principals característiques dels nous punts de llum són que donen una llum més uniforme i una reproducció cromàtica que permet veure millors els objectes de l’espai públic. En concret, els punts de llum situats en el perímetre de la plaça són LED RGB (conjunt dels tres colors additius primaris) que permeten la seva programació via DMX i tenen un canal addicional compatible amb línia de so.

La nova instal·lació té altres avantatges com projectar un menor flux lluminós cap al cel (FHS) que és el que provoca la contaminació lumínica i tenir una major vida útil i menys consum.

Aquesta reforma està inclosa en el Pla Director de l’Enllumenat Públic de Mataró. Es tracta del projecte de renovació dels quadres d’enllumenat públic AI-AO-AJ, adjudicat a l’empresa Elecnor amb un pressupost de 278.316,71 € IVA.

Les actuacions, que van iniciar-se al juliol del 2019, està previst que finalitzin el juliol d’aquest any.

Deixa un comentari