Publicat el 03/04/2019

Només el 38% dels usuaris consultats coneix l’existència d’aquest document i per donar resposta a aquesta demanda, es crea a Mataró una Comissió Mort Digna

Un grup de 10 infermeres del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) ha realitzat un estudi observacional, en el que han participat 374 professionals (metges, infermeres i residents) i 436 usuaris, amb l’objectiu de conèixer el nivell de coneixement que es té del Testament Vital (TV) i la seva taxa d’implementació.
Els resultats d’aquest estudi, liderat per Irene Rivas, demostren que pràcticament el 100% dels participants creuen que el pacient ha de participar en les decisions que es prenen sobre la seva salut, però que ni usuaris ni professionals estan suficientment informats sobre el TV.

Només el 38% dels usuaris consultats coneix l’existència d’aquest document i solament un 10% el té fet. De la resta, la majoria assegura que no se l’ha fet, principalment, per manca d’informació.
En aquest sentit, més del 70% afirma que voldrien ser informats sobre aquest tema i creuen que els Centres d’Atenció Primària són els llocs més adequats per fer-ho.

Quant als professionals, el 95,5% afirmen que coneixen el TV però desconeixen detalls del seu procediment. També creuen que l’usuari no està prou informat i que ells mateixos no fan més promoció principalment per manca d’informació.

Comissió Mort Digna. Per donar resposta a aquesta demanda d’informació que queda patent a l’estudi, es va crear a Mataró, al setembre de l’any passat, una ‘Comissió Mort Digna’ formada per representants de l’Ajuntament de Mataró, el Consorci Sanitari del Maresme, la Fundació Hospital, el Tecno Campus Mataró-Maresme i l’Institut Català de la Salut. Els quatre objectius que s’ha marcat aquesta comissió són:
– Definir que vol dir morir dignament i què és el TV.
– Elaborar tríptics informatius sobre la mort digna.
– Sensibilitzar a la població sobre aquest tema.
– Formació pels professionals de la salut, usuaris i escoles
– S’ha començat a fer difusió del tema als Centres d’Atenció Primària tant del Consorci com del ICS

Testament Vital. El Testament Vital (TV) o Document de Voluntats Anticipades (DVA) és un document legal que instruccions que la persona vol que es tinguin en compte sobre la seva atenció sanitària si es troba en una situació en què, per circumstàncies derivades del seu estat físic i/o psíquic, no pot expressar la seva voluntat. Pot ajudar a la família i equips professionals a prendre aquelles decisions que s’ajustin el màxim possible a les prioritats del pacient, ajustant-se al principi d’autonomia del pacient.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.

 

 

Deixa un comentari