Publicat el 02/01/2024

En el transcurs de la inspecció del local dedicat a la restauració, també s’ha constatat l’ús il·legal d’una part com a habitatge, sense la corresponent cèdula d’habitabilitat

 

 

Els responsables del local, situat al carrer Francesc Macià i dedicat a la restauració, exercia de manera il·legal operacions de compra, venda i reparació de vehicles sense les autoritzacions pertinents, ocupant l’espai públic, a més de distribuir material tèxtil de manera fraudulenta.

A més, l’organisme de seguretat municipal ha iniciat els procediments sancionadors per diverses infraccions administratives, com ara la manca d’extintors i l’emmagatzematge de material inflamable sense precaucions adequades. En el transcurs de la inspecció, s’ha constatat l’ús il·legal d’una part del local com a habitatge, sense la corresponent cèdula d’habitabilitat, originant l’obertura de diligències pertinents.
En total, s’han formalitzat sis actes per diverses infraccions administratives, que la Guàrdia Urbana ha traslladat al Departament de Disciplina Urbanística de l’Ajuntament de Badalona. Aquesta mesura té com a finalitat iniciar els procediments administratius sancionadors necessaris per clausurar immediatament l’establiment.

Xavier Garcia Albiol, l’alcalde de Badalona, ha subratllat la rellevància d’aquest tipus de controls realitzats per la Guàrdia Urbana per posar fi a situacions com la detectada en aquest cas, on es va constatar el flagrant incompliment de la normativa de seguretat. “Des del govern de Badalona vetllem per garantir la seguretat dels veïns i continuarem prenent mesures contra aquells establiments que no compleixin les normes”, ha explicat l’alcalde.

 

Redacció

 

 

Deixa un comentari