Publicat el 29/01/2019

La setmana del 21 al 27 de gener, l’activitat gripal al Maresme es troba en situació epidèmica d’intensitat moderada

S’espera que la propera setmana es mantingui un nivell epidèmic moderat a la zona (més informació PIDIRAC- http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/spfi.pdf)

Atenció al servei d’urgències
El Servei d’Urgències de l’Hospital de Mataró ha atès una mitjana de 328 visites diàries, de les quals 36 han derivat en ingressos.
Per fer front a aquesta demanada assistencial, s’ha ampliat l’hospitalització a domicili, s’han obert tots els llits disponibles a l’Hospital de Sant Jaume (17 llits addicionals) i al de Mataró (20), s’ha obert la unitat de pre-alta (8 punts d’atenció) i s’ha reforçat el personal d’infermeria d’urgències i de les unitats d’hospitalització.

Es pot consultar el temps d’espera a Urgències en temps real a www.csdm.cat

Cal atenció urgent?
El 67% de les visites urgents de l’Hospital de Mataró es podrien haver resolt, majoritàriament, als centres d’atenció primària, sense necessitat de traslladar-se a un hospital (nivells 4 i 5).
Per evitar esperes innecessàries, és recomanable anar als punts d’atenció urgent alternatius que es poden consultar al següent enllaç http://83.247.138.64/index.jsp?menuId=1&id=1489401655507&jsp=generic.jsp&subMenuId=1489401597475

Recordeu: si necessiteu atenció mèdica immediata, i abans d’anar a l’hospital, trucar sempre al 061.

Per prevenir el contagi
• Tapar-se la boca en tossir o esternudar i emprar sempre mocadors de paper.
• Rentar-se les mans freqüentment i no tocar o compartir estris (coberts, gots…) i altres objectes sense netejar-los degudament.
• Vacunar-se. És la millor manera de prevenir la grip.
• NO als antibiòtics. Els virus són la causa del refredat i de la grip, per tant, els antibiòtics no tenen efecte.

 

Deixa un comentari