Publicat el 14/04/2023

La Fundación Inocente, Inocente va fer lliurament el dimecres 12 d’abril de les seves ajudes a projectes assistencials per a entitats que treballen per a millorar la qualitat de vida de infància amb discapacitat a Espanya

 

 

La Fundación Inocente, Inocente va celebrar el 12 d’abril, en la seu de la Fundación Telefónica l’acte de lliurament d’ajudes a entitats que treballen amb menors amb discapacitat a Espanya. Aquestes han estat seleccionades en la Convocatòria de projectes assistencials de 2023 i finançades gràcies a les donacions de la Gala Inocente, Inocente.
En aquesta edició s’han seleccionat 100 projectes als quals s’han destinat més d’1.200.000 euros en ajudes.
L’acte, presentat per Juanma Iturriaga i Jacob Petrus, va comptar amb la presència de José Velasco, president de la Fundació Inocente, Inocente i Miriam García Corrales, directora d’entreteniment de TVE. A més, ens va acompanyar Carlos Palacios, director d’Acció Social i Voluntariat de Fundació Telefònica i va haver-hi una gran representació de les entitats a les quals s’han destinat les ajudes, que van mostrar el seu agraïment per aquest important suport.
La Gala Inocente, Inocente 2022 es va bolcar de ple a ajudar a tots els nens i nenes amb discapacitat i a les seves famílies. Gràcies als donatius de milers d’espectadors realitzats durant la Gala i als socis de la Fundació, s’ha pogut fer realitat aquesta ajuda a projectes dedicats a infància de tota Espanya.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5U1uVp_kVfo

El mes de febrer la Fundació Junts Autisme es va presentar a la “Convocatòria d’ajudes 2023 per a nens i adolescents amb discapacitat” de la Fundación Inocente, Inocente amb el “Projecte d’Intervenció Psicoeducativa: L’atenció especialitzada en l’autisme promou la inclusió social i laboral” en la tipologia de: Millora d’equipament d’entitats socials.

El Projecte d’Intervenció Psicoeducativa és la pedra angular del projecte global de l’entitat (13 anys d’execució). Des del moment del diagnòstic, s’inicia un procés de suport a la persona i a la família que s’estén al llarg de tot el seu cicle vital.
La intervenció és on s’inicia el procés de millora de l’autonomia de la persona fins a l’edat de 16 anys. A aquesta edat la intervenció es modifica i s’inicia el projecte de transició a la vida adulta, Projecte EVI (Espai de Vida Independent). Gràcies a tot el treball fet en la Intervenció, la transició a la vida adulta es produeix de forma més fàcil, tant a nivell d’autonomia de les persones beneficiàries, com a nivell de relació amb la comunitat. A més d’incrementar les oportunitats d’aconseguir una ocupació, perquè les persones amb TEA tenen moltes més barreres i dificultats a l’hora de poder accedir al món laboral.
Perquè les persones amb autisme aprenguin, és necessari que l’aprenentatge tingui lloc en un entorn molt estructurat, utilitzant metodologies específiques i adaptant tecnologies i materials. L’objectiu és traslladar les habilitats apreses durant la intervenció a entorns naturals, com l’aula ordinària i altres situacions de la vida quotidiana i social.
El nou d’aquesta metodologia és que l’objectiu de la intervenció no és la infància o la seva família en aquest moment concret, sinó la infància que es convertirà en una persona adulta en un futur no tan llunyà. Amb l’ajuda econòmica rebuda Fundació Junts Autisme podrà comprar un equipament nou per a utilitzar en el servei d’Integració Sensorial que l’entitat ofereix a infància, joves i persones adultes amb autisme. (https://handycat.com/es/proyeccion-sensorial-interactivaomi-mobii/)


La Fundació Junts Autisme
té com a missió defensar els drets i la dignitat de les persones amb autisme o Trastorn de l’Espectre Autista, per a millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies, impulsant serveis i projectes que garanteixin la seva inclusió real dins de la comunitat en l’àmbit escolar, social i laboral al llarg de tot el seu cicle vital.

Des del nostre naixement com Associació Aprenem Maresme en 2010, a partir de la iniciativa d’un grup de pares i mares, i la nostra transformació posterior en 2016 a Fundació Junts Autisme hem desenvolupat i implementat, fidels al nostre objectiu fundacional, serveis especialitzats que garanteixen la qualitat de vida de les persones amb autisme i de les seves famílies, la seva plena inclusió dins de la comunitat i la sensibilització del conjunt de la societat sobre la realitat de l’autisme. Som una entitat innovadora en el paradigma d’atenció a persones amb autisme.
Conscient, arrelada en el territori, en constant evolució i creixement. Professional, ètica i amb serveis especialitzats de qualitat. Potenciem el treball en xarxa amb tots els altres agents de proximitat i entitats del Tercer Sector. Generem aliances, compartim coneixement i treballem per a millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme mitjançant l’apoderament, la formació, la capacitació i la generació d’espais participatius.
L’objectiu principal de la Fundació per assolir la seva missió és: Aconseguir la plena inclusió de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, dins de la comunitat durant tot el seu cicle vital. Per a assolir aquest objectiu hem desenvolupat un model integral i transversal d’atenció a les persones amb TEA i a les seves famílies que inclou: suports, intervenció especialitzada, formació, activitats prelaborals, oci inclusiu i respir familiar.

Aquest model integral i transversal garanteix l’atenció al llarg de tot el cicle vital de la persona amb TEA. El desenvolupament d’aquest model d’atenció sorgeix com a alternativa als models actuals i emfatitza la necessitat d’empoderar a tots els agents implicats, especialment a les persones que formen part del nucli familiar. En l’actualitat atenem i donem servei a 60 persones amb autisme de diferents edats, infants, adolescents, persones adultes, i les seves famílies

Redacció
Imatge i font: Fundación Inocente, Inocente

Deixa un comentari