Publicat el 27/06/2018

Segona edició del curs d’estiu d’immersió lingüística per a infants de Primària, procedents de famílies d’origen migrat

La Fundació Didàctica Catalunya, amb el vist i plau de l’Ajuntament de Mataró i la col·laboració de les escoles del municipi i de la Fundació La Caixa, i acomplint una part molt important del seu fi fundacional, es proposa continuar amb la seva activitat de cursos intensius d’estiu d’immersió lingüística per a infants de Primària procedents de famílies d’origen migrat que presentin greus problemes de competència en català i/o castellà.

L’objectiu és ajudar aquests infants, per tal que en el curs lectiu vinent 2018-2019 segueixin el ritme escolar amb més expertesa en ambdós idiomes i que la seva capacitat d’integració amb la resta d’alumnes millori, ajudant així a l’aprofitament de tots plegats. La intenció de la Fundació és implantar aquest taller com una activitat pròpia a dur a terme amb continuïtat mentre hi hagi infants a Mataró que ho necessitin i les escoles ho considerin convenient. El curs no tindrà cost pels participants i la intenció de la Fundació és convertir-lo en estable

Èxit de la primera edició
La segona edició d’aquesta nova i necessària iniciativa s’impartirà a Didàctica Mataró, centre operatiu a Mataró de la Fundació Didàctica Catalunya, en col•laboració amb l’Escola Camí del Mig i l’Escola Germanes Bertomeu, entre el 2 de juliol i el 31 d’agost, atesa la gran acollida i els bons resultats obtinguts en la primera edició a l’estiu de 2017. Tal com es descriu en l’informe final dels curs 2017, i han constatat les escoles participants, a més del notable increment en la millora de les competències lingüístiques (lectura, escriptura i expressió oral) detectades en els alumnes que hi van participar, l’anàlisi dels resultats del curs constata que alguns infants que presentaven actituds especialment significatives de manca de voluntat d’emprar el català van canviar absolutament aquest rebuig i ara entenen i accepten el seu ús amb normalitat.
En aquesta ocasió, el curs va adreçat a 48 infants de primària, que cursaran 1,5 hores diàries de dilluns a dijous (ambdós inclosos) en 8 grups de 6 alumnes cada un, distribuïts, atenint-nos al grau d’expertesa individual i també a l’edat dels infants, en 4 aules diferents en cada una de les 2 sessions diàries.
Igual que l’estiu de 2017, les persones usuàries gaudiran del curs per als seus fills sense cost i solament s’acceptarà aquelles famílies que es comprometin a que els seus infants segueixin el taller sencer sense fer festes o vacances, més enllà de 5 dies lectius, al llarg dels 2 mesos.

La diversitat dels habitants de Mataró
A Mataró, actualment, hi conviuen ciutadans provinents de 102 nacionalitats diferents que parlen més de 20 llengües. Més del 65% de les famílies nouvingudes han arribat del Marroc, la Xina, el Senegal i Gàmbia, i el 80% d’aquests col·lectius es concentren als barris de Cerdanyola, Rocafonda, Eixample i Palau-Escorxador.
A Mataró, la taxa d’immigració és molt important i aquestes persones, en gran part, estan dins el segment d’edats comprès entre els 20 i els 40 anys. El fet de la diversitat de cultures d’origen i de la concentració en barris per procedència ètnica fa que sovint els infants, quan comencen l’ensenyament reglat, presentin greus mancances en el coneixement dels nostres idiomes, sobretot del català, fet que condiciona negativament el seu aprenentatge i la seva integració cultural.

La Fundació
La Fundació Didàctica Catalunya és un projecte endegat per un grup de professionals de l’ensenyament, la psicologia i la gestió empresarial, amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament, amb igualtat d’oportunitats, del nombre més gran possible d’infants i joves del nostre país que presentin disfuncions de comportament o mancances lectives individuals.
El seu primer centre operatiu està situat a Mataró, i durant els gairebé 4 anys d’existència ha estat el bressol de la Fundació i ha permès assolir la suficient seguretat en el projecte.
Fundació Didactica – Camí Ral, 200, Mataró www.fundaciodidacticacatalunya.org/didactica-mataro/ – info@didacticamataro.cat

 

Deixa un comentari