Publicat el 23/09/2014

La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona i la UPF, en el marc del seu programa de Responsabilitat Social, han signat, al Rectorat de la Universitat, un conveni marc de col·laboració en virtut del qual les dues institucions treballaran conjuntament en els camps de la solidaritat i cooperació.
Com a una primera acció sorgida d’aquesta col·laboració, s’ha signat un segon conveni específic que contempla l’apropament del coneixement acadèmic de les assignatures de Nutrició i Nutrició Humana, que s’imparteixen conjuntament als estudiants dels graus en Biologia Humana i de Medicina, amb les accions que realitza la Fundació dins l’àmbit del malbaratament d’aliments.
Ambdós acords, que tindran una validesa d’un any acadèmic (prorrogable) han estat signats, en representació de les dues entitats, per Eduard Arruga, president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona i Jaume Casals, rector de la UPF. Han estat presents a l’acte de signatura, per part de la UPF, Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, i Meritxell Girvent, professora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i responsable de l’assignatura; i per part de la Fundació, Anna González i Maria Teresa Bros, caps dels departaments d’Assessorament i Estudis i de Qualitat i Seguretat Alimentària, respectivament.
En el decurs de l’acte de signatura tots els participants han destacat el fet que aquest acord és com un “enllaç”, que a banda de beneficiar les diferents parts implicades, va més enllà: la UPF col·laborarà amb una de les entitats més importants d’Europa en aquest àmbit; la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona i els seus usuaris podran treure profit dels treballs acadèmics realitzats; els estudiants milloraran les seves competències i coneixements, i la societat en general podrà conèixer les conclusions dels treballs, dels quals se n’editaran diferents opuscles informatius.
Docència i acció solidària, de la mà
Cinc grups d’estudiants de quart curs de les assignatures de Nutrició (grau en Biologia Humana) i Nutrició Humana (grau en Medicina), formats per quatre o cinc persones, portaran a terme treballs acadèmics d’autoaprenentatge sobre el malbaratament d’aliments, tutoritzats per diferents docents. Ho faran a partir d’una metodologia docent anomenada Aprenentatge de Servei (APS), en què els estudiants fan un treball d’aprenentatge a través d’una experiència i d’un context reals, implica una acció solidària i alhora acompleix amb els objectius docents de l’assignatura.
Els professionals de la Fundació són els que han escollit els temes que necessiten ser protocol·litzats per tal de millorar-ne el funcionament i que són els següents: Evolució de la pobresa a Espanya i a Catalunya; Celiaquia i Intolerància a la lactosa; Què és la Nutrició?; Procés de congelació dels aliments i actualització de la classificació dels aliments que utilitza el banc.


Per facilitar aquest projecte, que fou presentat a l’equip directiu de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i compta amb l’aprovació del seu degà, Joaquim Gea, la Universitat es compromet a fer la difusió, selecció i seguiment dels estudiants, mentre que la Fundació Banc dels Aliments assumeix la responsabilitat de facilitar als estudiants la informació que necessitin i emetre un informe d’avaluació de l’assoliment dels objectius acordats.
La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona és una plataforma logística solidària que funciona com a una entitat benèfica, privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a principal objectiu lluitar contra la fam en l’entorn més immediat, evitar que els aliments consumibles però no comercialitzables siguin destruïts i, finalment, fer-los arribar a les persones més necessitades.

Deixa un comentari