Publicat el 23/10/2019

Aquest mètode ha estat distingit com el tercer millor treball que s’ha publicat a la Revista Medicina de Família de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN)

La Fórmula Palafolls, ideada i creada pel Dr. Eduardo Mill, metge de família de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha estat distingida per la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària, coincidint amb el seu 41è congrés nacional.

La Fórmula Palafolls i la diabetis tipus 2
Gràcies a la simplicitat d’aquesta equació matemàtica es pot conèixer el percentatge de grassa que constitueix el pes del pacient, i encara que existeixen moltes formules amb aquest objectiu, és difícil aplicar-les a les consultes de primària per la seva complexitat de càlcul o bé perquè requereixen una gran quantitat de dades antropomòrfiques i que no sempre es poden obtenir en poc temps. I és que en una consulta d’atenció primària impera l’agilitat a l’hora de passar visita.
Fins ara la Fórmula Palafolls havia estat creada i validada científicament per utilitzar-la, només, en la població general. Ara, el Dr. Mill ha fet un pas més i la Fórmula també se l’ha volgut dotar de validesa científica per aplicar-la clínicament en pacients amb diabetis tipus 2. I és que la distribució corporal de l’excés de grassa té una gran importància perquè segons en quina part del cos predomina hi ha unes o altres malalties associades.

De fet, l’excés de grassa corporal és un dels principals factors de risc pel desenvolupament de la diabetis tipus 2 i s’ha vist que els pacients un cop diagnosticats mantenen uns nivells molt elevats de grassa, fet que influeix molt negativament en l’evolució de la malaltia perquè no s’aconsegueix una estabilitat metabòlica, hi ha un augment en el consum de fàrmacs i les possibilitats de mortalitat cardiovascular s’incrementen de forma significativa.

La validesa científica de la Fórmula
La validesa científica de la Fórmula Palafolls per ser aplicada en pacients amb diabetis tipus 2 ve donada per dos factors. El primer, per l’absència de diferències significatives un cop es contraposen els resultats obtinguts amb la Fórmula Palafolls i els que s’aconsegueixen a partir d’utilitzar les dues formules considerades de referència per calcular l’estimació de percentatge de grassa: CUN-BAE (de la clínica universitària de Navarra-Body Adipocity Estimator)i la Fórmula Deurenberg. Les tres equacions s’han provat amb una mateixa mostra. Un total de 218 pacients dels dos sexes visitats al CAP Palafolls entre octubre i desembre de 2018.
I el segon factor que permet donar una major efectivitat a la Fórmula Palafolls és la contraposició dels seus resultats amb els del conegut Índex de Massa Corporal(IMC), un paràmetre molt estès per conèixer si el pes del pacient és o no adequat. En aquest sentit, alguns pacients classificats amb un pes normal després d’utilitzar l’IMC, s’ha comprovat amb la Fórmula Palafolls que la quantitat de grassa se situava molt per sobre dels nivells considerats normals, permetent així un coneixement molt precís de la composició grassa de l’organisme.

 

Deixa un comentari