Publicat el 01/04/2021

El repartiment s’ha fet en funció de la població, assegurant però, un import mínim als municipis més petits

Amb la voluntat de fomentar la implantació del teletreball als ajuntaments de la província, la Diputació de Barcelona ha destinat un milió d’euros als governs locals de menys de 20.000 habitants.
D’aquesta forma, els municipis de menys de 1.000 habitants han rebut un import fix mínim de 1.800 euros per destinar a la compra d’equips informàtics i altres dispositius, com poden ser càmeres web, tallafocs i programari, per exemple.
Pel diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Josep Arimany, aquest programa dona resposta al fet que «la COVID-19 ha generat moltes necessitats imprevistes a tots nivells: sanitari, econòmic, social i també tecnològic» i que la Diputació treballa «per assegurar que la ciutadania de la demarcació de Barcelona rebi uns serveis de qualitat i homogenis en el territori», a més d’«aconseguir que el lloc de residència no suposi una diferència a l’hora d’accedir a serveis, tenir oportunitats o desenvolupar un projecte professional, personal o familiar».
Cal recordar que la Diputació també treballa per millorar la connectivitat de dades a tot el territori, mitjançant fibra o participant del desplegament de la tecnologia 5G; així com també en el projecte SETDIBA, de suport per a la transformació digital, que és el conjunt de serveis d’administració digital que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 “Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació”. Els disset ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció e suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Deixa un comentari