Publicat el 25/03/2021

Concretament la corporació destina a la comarca del Maresme 797.432,69€, i es beneficiaran d’aquest programa un total de 30 municipis i ens locals de la comarca.

La Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla de xoc d’equipaments responsables 2030, dotat amb 6.260.000€, amb l’objectiu de millorar els centres educatius públics de la província de Barcelona per impulsar mesures d’eficiència energètica i fomentar la seva relació amb l’entorn i el seu ús públic.
El nou programa permetrà finançar tots els ajuntaments de menys de 300.000 habitants de la província i les entitats municipals que comptin amb almenys un centre educatiu sufragat amb fons públics: escoles públiques d’infantil i primària i escoles municipals, tant de bressol, de música i arts, d’educació especial i de persones adultes. En total, 266 ajuntaments i 2 entitats municipals descentralitzades (Sant Miquel de Balanyà i Valldoreix) que poden adherir-se al programa.
La distribució dels ajuts s’ha calculat amb variables i criteris objectius que atenen tant a una dimensió poblacional com a una dimensió d’equitat, sense oblidar que s’estableix un import mínim de 1.500,00 euros per ens destinatari. D’aquesta manera el projecte arriba a un total de 1.414 equipaments públics de la província de Barcelona, i amb un impacte directe estimat en 325.746 alumnes, dels quals 265.279 corresponen a les escoles d’infantil i primària, i 60.467 a alumnes d’escoles municipals.

El pla compta amb dues línies d’actuació i els destinataris poden distribuir lliurement la dotació econòmica atorgada per a la digitalització i sostenibilitat dels equipaments educatius, i per projectes per a la millora dels usos socials dels espais.
En la situació actual, destaca el fet que el parc d’escoles està envellit i els aspectes de manteniment són una de les majors fonts de queixa de les famílies dels municipis pel seu estat de conservació, així com per la poca eficiència de les seves instal·lacions.
Són necessàries inversions en clau de digitalització, eficiència energètica i actualització que permetin un millor ús dels espais, i una millor adaptació a l’activitat principal resolent dèficits històrics en els equipaments, i donar suport a les necessitats actuals de processos d’aprenentatge més complexos, com és el règim de semipresencialitat.

A la vegada cal obrir i connectar els espais educatius a la col·laboració amb l’entorn, i dotar-los de funcionalitat com espai públic, de forma que reverteixin en un millora en la igualtat, la cohesió social i l’aprofitament per part de la ciutadania.
Millorar els equipaments educatius, en tant que espais públics relacionals amb la ciutadania, és una oportunitat per als ajuntaments i ens locals per impulsar polítiques públiques transformadores i vertebradores de canvi ecològic i social, com són la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant mesures d’eficiència energètica, o bé el foment d’una ciutadania amb majors capacitats per fer front a la desigualtat a partir de l’atenció als col·lectius més vulnerables.

Aquest nou pla de xoc s’articula com un Pla sectorial del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona i està vinculat al compromís de la corporació d’impulsar, durant el mandat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030.

 

Deixa un comentari