Publicat el 30/03/2016

La Delegació Territorial del Govern a Barcelona abandonarà la seu de l’edifici Princesa, situat a la Via Laietana, 14, de Barcelona, per ubicar-se a la Via Laietana, 58, on compartirà espais i serveis comuns amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), organisme que també depèn del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

El trasllat es farà en dues fases. El 4 d’abril seran operatives a la nova ubicació l’Oficina del delegat del Govern i la Secretaria de la Delegació. 

El 2 de maig entraran en funcionament a les noves dependències el Registre i el Servei Territorial del Joc i l’Espectacle. El Registre de la Delegació del Govern a Barcelona mantindrà, en la seva nova ubicació, l’horari continuat de 9 a 17 hores de dilluns a divendres. 

Els dissabtes s’oferirà aquest servei a la seu del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, situada a la Rambla de Catalunya, 19-21 de Barcelona, de 9 a 14 hores. 

Aquesta operació s’emmarca dins de les directrius del “Pla de racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya”, que preveu una gestió més eficient del patrimoni públic i una optimització dels espais de treball. En aquest sentit, el trasllat de la Delegació del Govern a Barcelona respon a la nova estructura del departament de la Vicepresidència, que incorpora les delegacions territorials del Govern en el seu organigrama, i a la necessitat de reagrupar les dependències vinculades al mateix departament. 

Deixa un comentari