Publicat el 19/01/2015

Com informa el consistori masnoví, des de principi del mes de febrer i fins a començament del mes de maig, segons les previsions, la deixalleria mancomunada del Masnou, Alella i Teià restarà tancada perquè s’hi duran a terme unes obres d’ampliació de l’equipament, les quals facilitaran la circulació a dins de la instal·lació i milloraran alguns espais d’aportació de residus.
Les obres preveuen una ampliació, amb la incorporació d’una nova bàscula i la renovació i reubicació de l’antiga i l’adaptació de noves rasants del vial est per d´encabir-hi la plataforma per a la bàscula d´accés i la seva urbanització. D’aquesta manera, es garanteix la funcionalitat i la idoneïtat de les infraestructures i serveis necessaris i es dota els vials de pavimentació per tal que aconsegueixin una bona qualitat del servei per als usuaris.
Mentre durin les obres, els usuaris que no siguin particulars (comercials, petits industrials, etc.) hauran d’utilitzar els serveis de gestors autoritzats de residus. Es pot consultar el gestor autoritzat més proper a l’Agència de Residus de Catalunya, www.arc-cat.net.
D’altra banda, els usuaris particulars podran utilitzar la deixalleria mòbil d’Alella, el Masnou i Teià i la deixalleria fixa de la Mancomunitat de Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt, anomenada “La Suïssa”, amb la qual s’ha establert un conveni de col·laboració i on les targetes de la deixalleria mancomunada d’Alella, el Masnou i Teià continuaran sent vàlides.

Deixa un comentari