Publicat el 24/11/2018

El passat 22 de novembre al Saló de Plens de l’antic ajuntament es va presentar la cooperativa Omplim Els Buits, una iniciativa d‘economia social de lloguer assequible que s’ha constituït oficialment aquest mes de novembre

La cooperativa, que està impulsada per la Confederació d‘Associacions Veïnals de Catalunya, llogarà habitatges a un preu assequible amb una referència del 65% del preu de mercat. Això significa que si el lloguer d’un pis està a 1.000 euros, la cooperativa el llogaria a 650 euros.

Segons una de les seves impulsores, Júlia Alsinet, formar part d’aquesta iniciativa presenta diferents avantatges entre els que destaquen el suport i l’implicació per part de l’entitat. Pel que fa els propietaris, Omplim Els Buits els presenta la possibilitat d’arrendar amb seguretat i garantir-los el pagament d‘un 80-85% de l’import de la mensualitat acordada pel llogater.

Omplim els Buits va dirigida a persones que, tot i disposar d’ingressos regulars, no són suficients per a assumir els preus del mercat actual de lloguer. La situació enguany fa que el llogar no sigui una prioritat o una opció rendible i cada vegada sigui més difícil accedir a una vivenda.

D’altra banda, segons també informa el consistori, la manera d’aconseguir pisos o habitatges és molt propera, ja que es contacta amb els propietaris d’habitatges en desús per fer-ne cessions a la cooperativa i destinar-los a lloguer assequible per 10 anys. La condició és que el propietari/ària cedirà temporalment l’habitatge a la cooperativa Omplim els Buits perquè el llogui a un preu per sota del mercat a d’altres socis a canvi de serveis de gestió i rehabilitació. Ara mateix estan ampliant la cerca d’aquest tipus d’habitatges que normalment no circulen al mercat del lloguer per l’estat del mateix i l’elevat cost de les reformes.

Deixa un comentari