Publicat el 18/03/2021

La Cambra ha signat un compromís de col·laboració per contractar els serveis de neteja, jardineria i manteniment, recollida i destrucció de documents i reciclatge de residus al centre especial de treball de la Fundació el Maresme

Nova aliança de la Fundació CEO del Maresme, en aquest cas amb la Cambra de Propietat Urbana de Mataró i el Maresme. Ambdues entitats han signat un compromís de col·laboració per fomentar la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca.

Amb més d’un segle d’història i amb una àmplia cartera de serveis professionals, la Cambra de la Propietat de Mataró ha incorporat el centre especial de treball de la Fundació el Maresme entre els seus proveïdors, en concret:
1- En els serveis de neteja d’immobles, pàrquings, finals d’obra, comunitats de veïns, jardineria, i de manteniment de zones verdes amb piscines.
2- En la realització de mailings, recollida i destrucció de documents confidencials i recollida selectiva de residus derivats de les seves oficines.
Així mateix, la Cambra afavorirà l’acollida d’alumnes en pràctiques formatives i la identificació de possibles llocs de treball susceptibles de ser ocupats per persones amb discapacitat intel·lectual.

Per la seva banda, el CEO del Maresme es compromet a aportar els recursos humans i materials necessaris per complir la legislació en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals, així com la seva expertesa i qualitat per dur a terme de forma satisfactòria els serveis que la Cambra li pugui prescriure.
Igualment, el Servei de Formació i Inserció Laboral de la Fundació el Maresme atendrà les necessitats i oportunitats que la Cambra pugui mostrar pel que fa a la incorporació de persones amb discapacitat intel·lectual, sigui per a pràctiques com per a llocs de treball, realitzant l’encaix entre l’oferta i la demanda i el seu seguiment mitjançant la metodologia del Treball Amb Suport (TAS).

A ambdues entitats les esperona establir aquesta relació desinteressada en benefici d’un dels col·lectius amb més risc d’exclusió de la nostra societat: les persones amb discapacitat intel·lectual.

Deixa un comentari