Publicat el 14/02/2019

L’objectiu és el d’optimitzar el maneig integrat dels pacients amb malalties cardiovasculars entre l’atenció primària i l’especialista

El dijous 14 de març tindrà lloc un congrés a Badalona sobre cardiologia, amb els millors metges de la zona Barcelonès nord i Maresme com a ponents, per a tractar una de les problemàtiques que es troben els metges en el seu dia a dia, millorar la ruta assistencial. És una qüestió que esta afectant molt als especialistes del nostre sistema de salut (almenys en cardiologia).
En els darrers anys han aparegut estudis científics en els quals es pot veure una mancança en la coordinació de l’atenció primària i el metge especialista en l’àrea de cardiologia.
S’ha vist que una major integració entre ambdues parts, es beneficien d’una major comunicació i satisfacció. També s’ha demostrat que una adequada coordinació entre ambdós nivells assistencials és capaç de millorar el pronòstic dels pacients.
Desafortunadament, i tot i que s’estiguin actualment desenvolupant diferents iniciatives per millorar aquesta coordinació, la realitat es que encara es francament millorable.

La jornada CARDIOCONNECT
es portarà a terme amb l’objectiu d’optimitzar el maneig integrat dels pacients amb malalties cardiovasculars entre l’atenció primària i l’especialista, a través de la millora en la coordinació i l’educació continuada, reforçant les habilitats diagnòstiques (de les malalties que s’explicaran: fibril·lació auricular, insuficiència cardíaca, cardiopatia isquèmica i risc cardiovascular) i terapèutiques (farmacologia, protocols…) dels metges d’atenció primària en el camp de la cardiologia. Això es traduirà en una millora de la qualitat de vida del pacient i una reducció del nombre d’ingressos per reagudització de la malaltia cardiovascular. Conjuntament comportarà una reducció dels recursos sanitaris (humans, materials i econòmics).

La jornada gaudeix del suport de gran part de les institucions científiques de la zona, incloent l’Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Cardiologia, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i el Col·legi de Metges de Barcelona.

 

 

Deixa un comentari