Publicat el 14/02/2018

Aclariment: els animals no estan obligats a portar placa censal identificativa en el collar, si bé és molt recomanable que disposin de placa amb informació de contacte per facilitar la tasca en cas de pèrdua de l’animal

Amb l’objectiu de donar a conèixer els principals canvis de l’Ordenança de tinença d’animals domèstics, que ja ha entrat en vigor, la Regidoria de Sanitat, amb la col·laboració de la Policia Local i l’Associació de Peluts d’Arenys de Mar, ha engegat una nova campanya de sensibilització, divulgació i informació.

L’Ordenança estableix uns nous objectius de cara als propietaris sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics en relació a la tinença d’animals, fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb altres ciutadans i fer complir les obligacions legals corresponents. Principalment:
1) Prohibició de fer les seves necessitats en fanals, parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes. S’han de netejar tant les defecacions com els orins que facin a la via pública.
2) Prohibit deixar-los sols en balcons, patis, terrasses o similars, si causen molèsties als veïns i davant de temperatures extremes de fred i calor. Tampoc se’ls pot deixar sols a l’interior de vehicles.
3) Han d’anar sempre lligats, excepte en aquells indrets especialment delimitats i condicionats per deixar els gossos lliures.
4) Queda prohibida la circulació i/o permanència de gossos i altres animals de companyia a las platges i al mar, en el període de temporada de banys, excepte en les hores autoritzades en les zones delimitades i senyalitzades.

Aquesta campanya informativa es complementarà amb una bustiada general a tota la població per tal de recordar les noves consideracions de l’Ordenança de tinença d’animals domèstics i les obligacions que ja recollia l’anterior Ordenança, com ara:

• Identificar els animals amb un microxip.
• Inscriure’ls al Registre censal municipal.
• En cas de Gossos perillosos, la persona responsable del gos ha de portar el document identificatiu del cens de l’animal, han de dur un morrió apropiat segons el tipus d’animal, han d’anar lligats amb un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i d’una longitud inferior als 2 metres. A més, una sola persona no pot dur més d’un gos potencialment perillós i ha de portar la llicència de tinença i de conducció de gossos potencialment perillosos.

Aquesta campanya de sensibilització i divulgació durarà tot el mes de febrer i la primera setmana de març per tal posar-la en coneixement dels vilatans. El fet de no complir alguna d’aquestes obligacions podrà ser motiu de sanció.

Podeu consultar l’Ordenança de tinença d’animals domèstics en aquest enllaç: http://www.arenysdemar.cat/fitxa.php?id=18685

 

 

Deixa un comentari