Publicat el 14/03/2022

Les sol·licituds de parades es poden presentar del 16 de març i fins al 14 d’abril de manera presencial a l’OAC, amb cita prèvia

 

 

Des del proper dimecres 16 de març i fins al 14 d’abril, ambdós dies inclosos, s’obre el termini per sol·licitar una parada per a la venda de roses i llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
Amb la finalitat d’evitar l’excés de concentració i fer amable l’ús dels espais i ordenar els àmbits d’emplaçament, l’Ajuntament ha elaborat un plànol d’ubicació al centre urbà i al veïnat del Cros. Fora d’aquestes zones, caldrà la conformitat de l’Ajuntament.

Presentació de sol·licituds presencialment a l’OAC
La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona, amb cita prèvia.
S’haurà de presentar la documentació que acredita la condició d’exercir activitat econòmica, si és el cas, i en tots els casos el DNI/CIF. Pel que fa a les entitats, s’inclourà també d’ofici l’alta en el registre d’entitats d’Argentona.

Els llocs d’ubicació seran atorgats segons ordre de presentació de sol·licituds.

L’horari d’instal·lació de les parades serà de 8:00 a 20:00 hores. La taxa per a la instal·lació de parades serà la que indiqui l’ordenança fiscal.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Argentona

 

Deixa un comentari