Publicat el 25/09/2020

La unitat s’ha ubicat a la plaça Macià i s’hi estarà durant dos mesos

Una subvenció de la Diputació, sol·licitada per l’Ajuntament a través de l’Àrea de Medi Ambient, ens ha permès instal·lar una unitat mòbil que mesurarà la qualitat de l’aire a Canet.
Per a què serveix i què mesura la unitat?
Els estudis que es fan amb les unitats mòbils permeten conèixer la qualitat de l’aire en zones que no tenen una vigilància continuada. Els analitzadors i els captadors que porten instal·lats mesuren les concentracions dels contaminants en continu.
Les dades obtingudes s’envien a la central on un tècnic especialista n’analitza el comportament i valida les dades. Són unitats que mesuren les concentracions dels contaminants que més preocupen per l’impacte que tenen a la salut de les persones i que són: diòxid de nitrogen (NO2),  partícules en suspensió (PM10 i PM2.5) i ozó (O3).
La unitat mòbil s’ha d’instal·lar en una zona on la mostra que capti ha de ser el mes representativa possible, sense apantallament per murs o cases a escassos metres, ni arbres a sobre dels punts de captació, ni focus emissors directes.
L’Ajuntament ha facilitat la connexió elèctrica i n’assumirà les despeses.

Per a més informació, entreu al web de la Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/es/web/mediambient/unitat-mobil-qualitat-aire

 

 

Deixa un comentari