Publicat el 29/01/2021

Es tracta d’una gestió preventiva que busca corregir aquelles situacions que poden generar riscos en un futur

Durant aquesta setmana, la Brigada de Parcs i Jardins de Cabrils està duent a terme feines de tala i retirada de l’arbrat viari que es trobava malmès o malalt i que podia resultar un perill per a la ciutadania.
Es tracta d’una gestió preventiva que busca corregir aquelles situacions que poden generar riscos en un futur. El concepte arbres amb risc inclou als arbres amb defectes mecànics que poden fer que l’arbre o part de l’arbre falli, causant danys a les propietats i lesions a les persones.

Molts d’aquests arbres es trobaven afectes per plagues i podridures greus. Cal tenir en compte que per gaudir de l’arbrat urbà és necessari gestionar la seguretat del nostre entorn amb arbres saludables i estructuralment sòlids.

Durant les properes setmanes, es treballarà per eliminar els arbres que es van plantar a les voreres de menys d’un metre per fer un poble adaptat, a excepció dels carrers del centre, on s’està fent un estudi per valorar el lloc i quin tipus d’arbrat pot ser el més adient per al nostre entorn.

Deixa un comentari