Publicat el 16/11/2018

SOREA informa que l’aigua subministrada entre el 19 i el 27 de novembre tindrà un major percentatge d’aigua dessalinitzada  El canvi és degut a treballs de manteniment de l’ETAP del Ter portats a terme per ATLL (Aigües Ter Llobregat)

SOREA, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, informa als seus abonats del Maresme Sud que, degut a treballs de manteniment de l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigües Potables) del Ter portats a terme per ATLL (Aigües Ter Llobregat), l’aigua subministrada entre el 19 i el 27 de novembre tindrà un major percentatge d’aigua dessalinitzada.

L’aigua subministrada als municipis del Maresme Sud procedeix normalment de la conca del Ter i és potabilitzada a la planta de Cardedeu, gestionada per Aigües Ter Llobregat (ATLL). Els usuaris de la zona Nord de la comarca reben l’aigua de l’ETAP de Palafolls.

Des de fa un temps, els municipis del Maresme Sud també poden rebre aigua de la dessaladora de la Tordera (Blanes). El mix de l’aigua subministrada depèn de factors com la demanda i de l’estratègia d’explotació que determina l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en funció de l’estat de les reserves d’aigua i/o de raons de tipus operatiu. Per tant, en determinades circumstàncies, l’aigua subministrada a aquests municipis pot contenir una menor proporció procedent del Ter, que es complementa amb aigua de la dessaladora.

ATLL ha informat a SOREA que ha planificat uns treballs de manteniment a l’ETAP del Ter, que implicarà un canvi puntual de l’origen de l’aigua entregada als punts de lliurament del seu àmbit. Concretament, del dia 19 al 27 de novembre, l’aigua subministrada serà en un 25% d’origen TER i en un 75% procedent de la ITAM (Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina) de la Tordera.
A partir del dia 28, es tornarà a la normalitat amb un percentatge d’aigua d’origen Ter situat entre el 95 i el 100%.

Degut a això, els municipis del Maresme Sud, que en condicions normals reben aigua procedent de la conca del Ter, rebran durant aquests dies aigua de la dessaladora de Blanes, barrejada amb aigua del Ter.

L’aigua del Ter té una mineralització mitjana, amb una proporció majoritària de calci i bicarbonats en la seva composició minera. Per la seva banda, l’aigua dessalada té una mineralització molt més dèbil. Aquest canvi en la proporció de sals minerals majoritàries presents fa que l’aigua tingui una percepció organolèptica (de sabor i olor) diferent a l’aigua 100% del Ter. Cal remarcar, però, que l’aigua subministrada té absoluta garantia sanitària segons la normativa reguladora de les Aigües de consum humà (Reial Decret 140/2003).

Finalment, cal assenyalar que aquests canvis de procedència de l’aigua subministrada al municipi són aliens a SOREA i venen causats per treballs de manteniment de l’ETAP del Ter portats a terme per ATLL.

El Masnou, 16 de novembre del 2018

Deixa un comentari