Publicat el 15/09/2021

Des d’aquest mes de setembre, un fisioterapeuta s’ha incorporat al centre, 8 hores setmanals concentrades en dos dies de la setmana

Aquest mes de setembre, el CAP Martí i Julià de Badalona Serveis Assistencials (BSA) ha incorporat un fisioterapeuta al centre per a atendre la patologia i dolor crònic dels pacients amb problemes osteomulsculars i osteoarticulars d’espatlla, genoll i raquis. Es tracta d’un pilot que s’extrapolarà a la resta de centres si resulta eficient i útil per a la població.

El CAP Martí i Julià de BSA és el Centre d’Atenció Primària de l’organització triat per pilotar l’eficàcia de la incorporació de la figura del fisioterapeuta en l’Atenció Primària. Des d’aquest mes de setembre, un fisioterapeuta s’ha incorporat al centre (8 hores setmanals concentrades en dos dies de la setmana) per atendre –prèvia derivació del metge/ssa de família- pacients amb patologia osteomuscular i osteoarticular d’espatlla, genoll i raquis (cervicals, dorsals i regió lumbar), que presentin dolor crònic.

L’objectiu és oferir una atenció especialitzada, fomentant exercicis amb una funció rehabilitadora –per tant, excloent els casos de fractura que han de ser tractats de forma diferent- tenint en compte la seguretat del pacient i la humanització de l’atenció a BSA que travessa de ple el control del dolor de les
persones.
En cas de no assolir la millora de salut necessària, aquests pacients seguiran el circuit habitual per tal de garantir el continu assistencial, i per tant, seran derivats als centres rehabilitadors.
Amb l’objectiu de fomentar el traspàs de coneixement, també liderarà sessions clíniques sobre maneig de la patologia osteoarticular crònica al personal d’infermeria del centre pel benefici últim que suposa per als pacients.

Aquest pilot s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària que persegueix donar resposta a les noves demandes de la població que s’han vist accentuades amb la COVID-19. L’avaluació de la iniciativa permetrà analitzar la seva eficiència per tal de valorar l’extrapolació a la resta de CAPs de l’entitat.
Respon també a la intenció de BSA d’apropar els serveis de l’organització a les necessitats de la ciutadania, oferint una resposta encara més ràpida, adequada i efectiva, per tant, fomentant serveis de qualitat el màxim de personalitzats possibles.
En aquest sentit, tots els Centres d’Atenció Primària de BSA ofereixen actualment els serveis en la modalitat presencial, reservant determinats controls telefònics i/o telemàtics, especialment quan l’usuari opta per aquesta alternativa de salut virtual.

Badalona Serveis Assistencials és una organització de titularitat municipal que presta serveis integrals de salut i socials a la població del Barcelonès Nord i al Baix Maresme, per tal de promoure, mantenir i restablir la salut individual i comunitària i afavorir el benestar de les persones.
Amb 16 centres i uns 1.400 professionals atén a una població superior als 430.000 habitants. Dóna servei en els diferents nivells assistencials, és a dir, en l’atenció primària, l’hospitalària, la sociosanitària i la salut mental i addiccions, i també atén la salut sexual i reproductiva i la salut laboral.

Redacció
Imatge i Font: Badalona Serveis Assistencials

Deixa un comentari