Publicat el 26/07/2016

Un jurat independent farà una selecció d’obres que s’exposaran al museu fins al dia 8 de gener. El jurat seleccionarà tres obres finalistes, d’entre les quals s’escollirà una guanyadora.
Els tres finalistes podran exposar en una col·lectiva el proper any, a la sala polivalent del Museu. 

L’artista guanyador rebrà un premi de mil euros i tindrà el dret a una exposició individual el 2018.

BASES de la convocatòria del III Concurs de Pintura i Escultura Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres novembre 2016: 

Participants: La convocatòria és oberta a tothom a partir dels 15 anys.

Obra: Cada participant podrà presentar una sola obra, de temàtica, suport i material lliures.

Dimensions de l’obra:  Pintura: 1,2 x 1,2 m (dimensions màximes) Escultura: 170 x 60 x 60 cm (dimensions màximes)

Inscripció És gratuïta.

Cal presentar la butlleta d’inscripció emplenada en lliurar l’obra. També es podrà omplir en el mateix Museu.

Recepció de l’obra Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt)
De dilluns a divendres: de 9 h a 14 h
Dilluns i dimecres: de 16 h a 19 h
Admissió d’obres: del dimecres 2 de novembre al divendres 18 de novembre
En dipositar l’obra, es donarà el rebut corresponent.
Veredicte El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el divendres 25 de novembre a les 19 h, en el Museu Arxiu.

Premis: Hi haurà un primer premi dotat amb mil euros i també dues mencions honorífiques. L´obra guanyadora quedarà en propietat del Museu Arxiu.

Durant el 2017 es farà una exposició col·lectiva amb obres dels tres artistes premiats. A més,
l´autor de l´obra guanyadora tindrà dret a una exposició individual durant el 2018 a la sala
d´exposicions del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.

Segons el criteri del jurat, es farà una selecció d´obres que, juntament amb les premiades,
s´exposaran en el museu des del 25 de novembre fins al 8 de gener de 2017.

Prèviament es publicarà al web municipal els artistes seleccionats.

Recollida de les obres Les obres no seleccionades s’hauran de recollir en el mateix Museu del 28 de novembre al 9 de desembre de 2016, en els horaris anteriorment esmentats. Les obres exposades s’hauran de recollir del 9 al 27 de gener de 2017. Per recollir-les caldrà presentar el rebut del dipòsit de l’obra.

L’Organització podrà disposar lliurement de les obres no retirades en els terminis assenyalats.
Condicions:  L’Organització vetllarà pel bon estat de les obres, però declina tota responsabilitat per qualsevol perjudici aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el transport, dipòsit o exposició.

La presentació de l’obra significa l’acceptació d’aquestes bases per part del participant. El seu incompliment suposarà la no acceptació de l’obra.

Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt)
Sant Andreu de Llavaneres Tel. 937.929.282
c/e. llava.museuarxiu@ajllavaneres.cat www.ajllavaneres.cat/museu

Deixa un comentari