Publicat el 02/07/2014

L’Objectiu del Curs és el d’assolir l’autonomia necessària per a poder escalar amb seguretat en vies equipades d’un llarg.
Continguts del curs:
– L’escalada i modalitats de pràctica.
– El material utilitzat per escalar.
– Coneixement i aplicacions dels nusos bàsics.
– Tècniques de seguretat, progressió i descens.
– Ressenyes d’itineraris i graduacions de les vies.
– Coneixement del medi i zones de pràctica.
* Es lliurarà un dossier amb tots els continguts del curs
Material que cal portar
Vestimenta adient que permeti els moviments, peus de gat, arnès,
casc, aparell de fre/assegurador (grigri, cistelles vàries) apte per a
corda simple, 1 mosquetó de seguretat HMS (o de pera), 3
mosquetons de seguretat (del tipus que sigui), 1,50 m de cordino de 6
mm, 2 cintes cosides d’entre 40 i 120 cm. aprox., cintes exprés (les
que es tinguin), corda simple de 10–11 mm Ø (si és possible).
* L’entitat i la direcció del curs poden aportar algun material en cas necessari.
Normes del curs
– Places de 4 a 12 alumnes.
– Cal una condició física normal i no patir vertigen.
– La direcció del curs podrà modificar el programa previst, en cas que
les condicions climatològiques ho aconsellin.
– La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del
curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o
incompliment de les normes.
*Els viatges, àpats i pernoctacions aniran per compte de l’alumne.
Cal confirmar la disponibilitat de places. Entre 4 i 12 persones!
Inscripcions fins el 5 setembre 2014.
Cal tenir la llicència federativa de la FEEC-2014, mod. C o superior.
Omplir el full d’inscripció i el TEST inicial.
Edat mínima 16 anys.
Els menors de 18 hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
Direcció del curs: Núria Martínez i Manel Casabella
Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.


Per a més informació:
UEC Mataró  C/ Nou 29
dim. a div. de 7 a 9 del vespre 93 796 14 30
http://www.uecmataro.org/uecmataro@telefonica.net

Deixa un comentari