Publicat el 24/09/2019

El centre disposa d’una coberta plana suficient per instal·lar panells fotovoltaics i obtenir una producció equivalent mínima de 284 kWp

Actualment, l’obra està en procés d’adjudicació. Es tracta d’un concurs públic per la instal·lació de la planta solar fotovoltaica. La producció d’energia prevista serà d’uns 461.191,48 kWh, el que es equivalent al consum de 57 llars o l’equivalent al consum elèctric anual de quatre centres gestionats pel Consorci: les tres Àrees Bàsiques de Salut (Mataró Centre, Cirera-Molins i Argentona) i la Residencia Sant Josep.
Reducció del consum energètic. El creixement anual de la despesa per subministrament elèctric ha estat una constant en els últims anys, no tan sols al sector sanitari, si no a tots els sectors productius i de serveis. La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum garanteix una conseqüent reducció del consum energètic derivat de la producció d’aquestes plaques, així com un estalvi derivat del terme de potencia contractat.
Compromís mediambiental. A mes de la reducció del consum elèctric, la col·locació de les plaques també implicaria una acció de compromís mediambiental i de responsabilitat social corporativa del Consorci, reduint les emissions de CO₂ de l’entitat. El model de contracte licitat es un arrendament operatiu a 5 anys, amb la possibilitat de rescat final de la instal·lació.

Deixa un comentari