Publicat el 20/02/2019

L’objectiu és disminuir els errors de medicació evitables i augmentar la seguretat dels pacients. Amb aquesta mesura dissuasiva s’aconsegueix disminuir entre un 35% i un 50% les interrupcions de les infermeres que preparen medicació

L’evidència científica indica que, durant la preparació i administració de medicació, les interrupcions són la causa principal dels errors. En aquest sentit, a l’Hospital de Mataró es va observar que una infermera podia ser interrompuda fins a 39 vegades durant les dues rondes de medicació del matí, i que entre el 75 i el 80% d’aquestes interrupcions eren evitables.
Per aquest motiu, el juliol de l’any passat, es va iniciar una prova pilot a dues unitats d’hospitalització d’aquest centre, que consistia que la infermera encarregada de preparar i administrar la medicació es posava una armilla distintiva per evitar les interrupcions i els possibles errors de medicació evitables.
Es tracta d’una armilla vermella amb la imatge d’un stop a l’esquena i amb un text que diu “ara no el puc atendre, estic preparant medicació”.

Els resultats de la prova pilot han estat molt positius:
· Hi ha hagut una disminució significativa de les interrupcions, d’un 51% en una de les unitats (de 2.669 interrupcions en dues setmanes a 1.305) i d’un 34,7% en l’altre (de 2.082 a 1.358).
· S’han reduït el temps de les rondes de medicació, fins a un màxim de 39 minuts.
· Es garanteix més concentració durant el procés de medicació.
Aquests resultats demostren que l’armilla és un dispositiu útil per disminuir les interrupcions –dubtes del personal, un sèrum que s’acaba o un familiar que pregunta per un pacient, entre d’altres–, reduir els errors de medicació i així augmentar la seguretat del pacient. I, gràcies als resultats d’aquest estudi, s’ha decidit implantar aquesta mesura a totes les unitats d’hospitalització de l’Hospital de Mataró.
Aquest projecte ha estat promogut per la Direcció d’Infermeria i liderat per la Irene Rivas i M. Dolores Palomar, infermeres de la Unitat d’Hospitalització. La seva posada en funcionament ha estat possible gràcies a la col·laboració de la resta dels professionals assistencials, al treball pedagògic fet amb els usuaris –amb explicacions, díptics i cartells- la reorganització de les activitats assistencials i l’ordenació de la comunicació telefònica amb la resta de serveis.

Objectiu estratègic. “Millorar la percepció de seguretat del pacient” és una de les accions identificades al Pla Estratègic 2017-2020 del Consorci, sota la línia 6. Millorar l’atenció als pacients i els circuits de treball.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.

Deixa un comentari