Publicat el 21/03/2020

El departament vol proporcionar als centres els recursos necessaris per donar continuïtat a l’aprenentatge

El Departament d’Educació activa a partir d’aquest dissabte el Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia, per garantir l’aprenentatge online l’alumnat i, al mateix temps, acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les tecnologies digitals. Segons un comunicat del departament, aquesta iniciativa es posa en marxa per donar eines d’aprenentatge en línia davant les circumstàncies extraordinàries que han provocat el tancament dels centres a causa del coronavirus. L’objectiu de la conselleria de Josep Bargalló és proporcionar als centres els recursos necessaris per donar continuïtat a l’aprenentatge amb equitat i qualitat.

El sistema pretén facilitar així als centres poder dur a terme les activitats i orientacions que aquesta setmana el Departament d’Educació ha posat a disposició del professorat. Unes activitats pensades per a les diferents etapes, que siguin significatives per a l’aprenentatge i que al mateix temps puguin contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumne.

Un pla d’acció per a tots els centres
El projecte es desenvoluparà en tres vessants. D’una banda, s’impulsarà l’aprenentatge en línia dels centres educatius mitjançant l’ús d’entorns virtuals amb el Portal EIX. Aquest Portal incorpora eines per compartir recursos, per fer seguiment del progrés de l’alumnat, fomenta el treball col·laboratiu i inclou la possibilitat de dur a terme vídeo-conferències.
Actualment ja són molts els centres que tenen línies de treball en aquest sentit i fan servir habitualment aquests entorns. Però per aquelles escoles i instituts que no en tenen, el Departament d’Educació, en el marc d’aquest context extraordinari, posarà a disposició l’entorn virtual d’aprenentatge EIX de manera esglaonada.

Es reforçarà la comunicació dels centres amb la comunitat educativa a través del Portal NODES.
NODES és un servei del Departament d’Educació que proporciona una pàgina web amb funcionalitats avançades per als centres educatius de Catalunya -com la possibilitat de crear grups interns promovent el treball en xarxa, publicar notícies i informacions, i enviar notificacions de les novetats que s’anuncien al lloc web, mitjançant un canal de Telegram a les persones que s’hi hagin subscrit.

Actualment, hi ha més de 2.000 centres que en formen part. La web de l’escola, com a canal de comunicació amb les famílies, permetrà facilitar recursos i orientacions per al propi alumnat.

D’altra banda, s’incidirà també en la formació, que ja s’ha reactivat els darrers dies, amb un pla intensiu de de formació del professorat i acompanyament als centres des del Portal ODISSEA. Concretament, es posaran en marxa noves línies formatives vinculades a l’ aprenentatge en línia. De fet, en les primeres 24 hores després d’anunciar aquesta nova oferta de formació extraordinària, es van registrar més 4.700 sol·licituds per part dels docents.

Recursos per a la formació professional
En l’àmbit de la formació professional, Educació posa a disposició de l’alumnat un seguit de recursos formatius, tot i la dificultat que aquests tipus d’ensenyaments presenten, atès que l’aprenentatge competencial en els tallers i les aules tècniques és difícilment substituïble. S’ofereixen recursos al web de l’IOC per a cicles d’FP, i també material d’anglès en el mateix IOC.
També es proposa diversitats d’activitats, com per exemple, que els centres puguin treballar amb els alumnes al voltant de com fer un currículum; tutorials per crear Apps; audicions musicals en el cas dels ensenyaments musicals; o fer propostes de vídeos i produccions de les tècniques que s’estiguin treballant a classe en els ensenyaments de dansa.

Ateses les circumstàncies excepcionals, aquest pla és flexible i s’anirà revisant en funció de les necessitats del moment. Al mateix temps, s’hi incorporaran aquelles reflexions i aportacions que els centres i docents facin arribar. El Departament d’Educació es posa  a disposició de tots els docents per acompanyar-los i assessorar-los en tot allò que puguin necessitar a través dels diferents canals.

ACN Barcelona

 

 

Deixa un comentari