Publicat el 04/09/2017

Es valorarà molt especialment, a més del rigor científic i de l’aportació investigadora dels treballs, la qualitat expositiva i de redacció de les obres.

El premi s’ofereix al millor treball de recerca històrica sobre Mataró o la comarca del Maresme, tant de caràcter general com particular, referit a un determinat període, àmbit geogràfic o tema (art, arqueologia, economia, folklore, o qualsevol altre) i es fa extensiu a estudis sobre memòries, diaris, fons documentals, com també a biografies i autobiografies que constitueixin una aportació d’especial interès per al coneixement del passat històric de Mataró i el Maresme.

Els originals han de ser lliurats a la Fundació Iluro, La Riera 96, 2n, 08301 Mataró (tel. 93 790 84 74). El termini de recepció serà el dia 15 de setembre del 2017 a les 20 hores. En rebre els originals, la Fundació Iluro lliurarà un rebut de recepció als autors/autores participants

Atenent a la doble finalitat que té la institució del premi d’estimular la recerca i de difondre el coneixement de la història, es valorarà molt especialment, a més del rigor científic i de l’aportació investigadora dels treballs, la qualitat expositiva i de redacció de les obres.

Des de l’any 2015, a la pàgina web del Premi Iluro (www.premiluro.cat) s’hi poden consultar totes les obres publicades fins ara, per facilitar l’accés i la difusió dels premis.

La voluntat de la Fundació Iluro és arribar a nous públics i assolir nous objectius de promoció i difusió de la història.

 

 

Deixa un comentari